Tudománytörténet, természetfilozófia iránt érdeklődők figyelmébe

Megjelent A világ bizonyos szimmetriája - A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében című csillagászat-történeti tanulmány- és forrásgyűjtemény a Szabadbölcsészet Tanszék oktatója, Vassányi Miklós és a BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének oktatója, Kutrovátz Gábor (csillagász, fizikus, filozófus) munkája.

A bő 300 oldalas kötet alapvető és magyarul eddig jobbára még meg nem jelent szövegeket közöl Copernicustól, Keplertől, Galileitől, Descartes-tól és Newtontól, bevezető tanulmányokkal, részletes magyarázatokkal, csillagászati terminusok tárával és bibliográfiával. Az említett oktatókon kívül a kötetben közreműködött Erdei Ildikó (KRE HTK Protestáns Teológiai Doktoriskola), Nádasdi Nóra (ELTE Irodalomtudományi Doktoriskola, Angol Irodalom Tagozat) és Suszta Laura (ELTE Irodalomtudományi DI, Folklorisztika Tagozat) is, karunk volt hallgatói. A Láng Benedek bevezetőjével megjelent könyv jól használható az egyetemi oktatásban (természettudományi, mérnöki és bölcsészeti karokon) mint tudománytörténeti jegyzet, de minden érdeklődő olvasó is választ talál a kora újkori csillagászati paradigmaváltással, a geocentrikus fizikai világképről a heliocentrikusra való átállással kapcsolatos kérdéseire.

A könyvről a Kiadó oldalán is olvashatnak ITT.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin