Pótfelvételi a Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szakon

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pótfelvételit hirdet a Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szakra. A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2021. augusztus 31.

A szak rövid leírása:

A szak egy rendkívül érdekes, történeti-etnikai-kulturális hagyományaiban összetett területtel foglalkozik, és a latin-amerikai térség jobb megértését alátámasztó képzési programot nyújt, amely segíti az ismeretek összefüggéseinek felismerését, ezek kreatív alkalmazását, az elemzés, döntés-előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzését; a latin-amerikai térségre vonatkozó globális és regionális jelenségek, illetve a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző, összehasonlító és értékelő készségek elsajátítását.

A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a megszerzett ismereteiket a hazai és külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós munka is.

A jelentkezés menetéről és feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat:

https://btk.kre.hu/index.php/latin-amerika-szakreferens-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin