TÁJÉKOZTATÁS - KRE szakirányú továbbképzései

INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINK 2011-ben

Erősítsd meg hited felsőfokú piacképes tudással!
Gyere a Károli Gáspár Református Egyetemre tanulni!

 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Infokommunikációs szakjogász
Szakvezető: Dr. Tóth András PhD

A képzés olyan diplomás jogászoknak ajánlható, akik érdeklődnek a média, távközlés, adatvédelem szabályozása, a szerzői jog iránt és a már megszerzett gyakorlati tapasztalataikat kívánják elmélyíteni, rendszerezni, esetleg ezeken a jogterületeken kívánnak működni, amelyhez megfelelő mélységű ismeretanyag elsajátítására van szükségük.
Jelentkezési határidő: 2011.09.23. MEGHOSSZABBÍTVA!

 

Jogi szakokleveles lelkész
Szakvezető: Dr. Rixer Ádám

 

A képzés célja, hogy a lelkészként egyházi szolgálatban álló szakemberek számára biztosítsa az ellátott munkakörökhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek a lelkészi és egyéb segítői feladatok ellátására.
Jelentkezési határidő:: 2011.09.23. MEGHOSSZABBÍTVA!

 

Külügyi szaktanácsadó
Szakvezető: Dr. Pákozdi Csaba PhD

A képzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek átadása, a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő tevékenységek általánosan alkalmazható gyakorlati szempontjainak, illetve céljainak, valamint megvalósítási formáinak elsajátíttatása, valamint a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges értelmezési és működési keretek megismertetése.

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – nemzetközi kapcsolatokkal, illetve a nemzetközi kapcsolatok működtetésének szakmai feladataival – elsősorban állami intézmények keretei között – kíván foglalkozni.
Jelentkezési határidő: 2011.09.23.

 

További információ jogi karunk szakirányú továbbképzéseiről itt

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Képi kifejezéspszichológiai tanácsadó
Szakvezető: Dr. Vass Zoltán

A szak olyan szakembereket képez, akik a képi kifejezés pszichológiája és pszichopatológiája, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a gyakorlatban hasznosítanak az alapdiplomának megfelelő kompetenciakörben.  Célja: egyetemi színvonalú, tudományosan megalapozott képzés biztosítása már diplomával rendelkező szakemberek számára.
Jelentkezési határidő: 2011.12.01.

Mentálhigiénés segítő szakember
Szakvezető: dr. med. Grezsa Ferenc

 


A képzés elméleti része rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésben ölelik fel a lelki jelenségek, a személyközi kapcsolatok legfontosabb ismereteit. A hallgatók alakuló mentálhigiéné központú szemléletmódjuk révén hivatásszerepükben felkészültebbé válnak különböző életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére, kedvező irányú befolyásolására. A gyakorlati tárgyak keretében a hallgatók szakemberekkel dolgozzák fel a hivatásszerep napi tapasztalatait, bővítik a szakmai eszköztárat, ezáltal fejlődik a szakmai önazonosság, tudatosodnak az illetékességi határok.
Jelentkezési határidő: 2011.08.31.

Pedagógus szakvizsga
Szakvezető: Dr. Szenczi Árpád

A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes  segítése érdekében. annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakíthassák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni.A képzés szakiránya: mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15. MEGHOSSZABBÍTVA!

Szupervizor
Szakvezető: dr. Nemes Éva

1997-ben akkreditált gyakorlatorientált képzésünket Egyetemünk Pszichológiai Intézete kétévente folyamatosan indítja. Cél, hogy az egyik leghatékonyabb eszközt adhassuk hallgatóink kezébe, amely a szakmai személyiség karbantartását és fejlesztését hivatott szolgálni. A szupervízió növeli a személyes hatékonyságot, tanulást, valamint fejlődést. Kezdettől fogva megjelölt a képzés megjelölt célja a szupervízió magyar modelljének kidolgozása.
Jelentkezési határidő: Pszichológiai Intézetünk kétévente folyamatosan indítja a szakirányú továbbképzést.
 

 

 


TANÍTÓKÉPZŐ FŐIKOLAI KAR

Német nyelvű babysitter és gyermekfelügyelő
Szakvezető: Csendes Zsuzsanna

A szakon olyan komplex ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése folyik, akik a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődését nyomon követve, az otthoni, családi környezethez alkalmazkodva, hatékonyan járulnak hozzá szellemi fejlődésükhöz. Jó helyzetfelismerő és gyors cselekvőképességgel rendelkeznek, melynek köszönhetően kezelni tudják a vészhelyzeteket és eligazodnak a gyerekekkel kapcsolatos teendők megszervezésében is. Mindehhez kiváló idegen nyelvi és interkulturális ismeretekkel párosulnak.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15.

***

Pedagógus szakvizsga
Szakvezető: Dr. Szenczi Árpád

A képzés választáson alapuló ismeretkörei (szakirányok): preventív-korrektív pedagógiai-pszichológiai, iskolai szabadidős programok szervezési feladatai, iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek, a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában, család- és gyermekvédelem, tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban és gyakorlatvezető óvodapedagógus.
Jelentkezési határidő: 2011.09.15.


További információ tanítóképző karunk szakirányú továbbképzéseiről itt


Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin