A történeti forráskutatás sokszínűsége – hivatalos és magánlevelek

A KRE BTK Történettudományi Intézet, „XVIII. századi Magyarországi Protestáns Művelődés- és Gazdaságtörténeti Kutatócsoport” konferenciája

Időpont: 2023. május 26.

Helyszín: Károlyi-Csekonics-palota, 1088 Budapest, Reviczky utca 6. MF 16-os előadóterem

PROGRAM

8.25 – 8.30: Köszöntő: Dr. habil. Horváth Géza, dékán, Károli Gáspár Református Egyetem
8.30 – 8.40: Megnyitó: Dr. Berecz Ágnes, gyűjteményigazgató, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye

I. SZEKCIÓ – ELNÖK: KURUCZ GYÖRGY
8.40 – 9.05: Künstlerné Virág Éva: A családi levéltárakról általában. Irattípusok és iratfajták, kutatási lehetőségek
9.05 – 9.25: Óbis Hajnalka: Litterae vagy epistula? Gondolatok a levél antik definíciójáról és a levelek csoportosításáról
9.25 – 9.45: Csízy Katalin: Iulianus Oreibasioshoz írott levele (Ep. 14 Bidez)
9.45 – 10.05: Frazer-Imregh Monika: Milyen a jó hitszónok? Mariano da Genazzano beszédei Poliziano levelében
10.05 – 10.15: Kérdések
10.15 – 10.30: Szünet

II. SZEKCIÓ – ELNÖK: BERTALAN PÉTER
10.30 – 10.50: Szabó András: Késő humanista protestáns levelezés Magyarországon (16. század második fele – 17. század eleje)
10.50 – 11.10: Hóvári János: Szigetvár 1566. évi oszmán-török ostroma a Nádasdy-levéltár missiliseinek tükrében
11.10 – 11.30: Kocsis Annamária: „Kegyelmetek szivét-lelkét indicza az könyörületességre…” Szappanos Márton boszorkánypere és kegyelmi kérvényei
11.30 – 11.50: Ambrózy Gábor: A Batthyány család hercegi ágának levelezési anyaga a 18. század második felében. Két Batthyány testvér pályaválasztási dilemmái az 1750-es évek elején
11.50 – 12.10: Kurucz György: Technológiai utazás és a tapasztalatok rögzítése: georgikoni tanárok jelentései és levelezése az 1820-as években
12.10 – 12.20: Kérdések
12.20 – 13.00: Ebédszünet

III. SZEKCIÓ – ELNÖK: SZABÓ ANDRÁS
13.00 – 13.20: Tuza Csilla: A levéltáros és a Levél
13.20 – 13.50: Bödő Krisztián: „Jobbágyi alázattal bátorkodom Felséged színe elé terjeszteni…” Az Eötvös család levelei csődperük ügyében
13.50 – 14.10: Bobay István Zoltán: A mexikói osztrák önkéntes sereg magyarországi katonáinak levelezései, 1860-as évek
14.10 – 14.30: Hajnáczky Tamás: „Történelem nélküli nép” vs. a cigány levelek forrásértéke. A kiegyezéstől a második világháború kitöréséig
14.30 – 14.50: Kincses Katalin Mária: Köszönőlevelek és hálafeliratok a császárnak és a miniszterelnöknek a Rákóczi-hamvak hazahozatalának engedélyéért 1904-ben
14.50 – 15.10: Bertalan Péter: Bűnös, vagy ártatlan? Esküdt Lajos megvádolása és annak háttere
15.10 – 15.20: Kérdések
15.30 – 15.50: Szünet

IV. SZEKCIÓ – ELNÖK: HERMANN RÓBERT
15.50 – 16.10: Hermann Róbert: „Édes Barátom! Tisztelt Elnök Úr!” Ludvigh János kormánybiztos jelentései Kossuth Lajoshoz
16.10 – 16.30: Bognár Zalán: A Külügyminisztérium Politikai Osztályán 1945-ben iktatott szovjet fogsággal kapcsolatos levelek
16.30 – 16.50: Csibi Norbert – Nagy Mariann: Két levél – két programterv 1948-ból. Hatvany Lajos és a centenáriumi ünnepségek
16.50 – 17.10: Horváth Emőke: A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának levele az MSZMP vezetőségéhez Kubával kapcsolatban (1970)
17.10 – 17.30: Sallay Gergely – Závodi Szilvia: Egy családi levelezés mint hadtörténeti forrás – Mágori Rezső élete és katonai pályafutása
17.30 – 17.40: Kérdések
17.40 – 17.45: Zárszó: Kincses Katalin Mária

 

Meghívó letöltése

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin