Fontos tudnivalók - vizsgajelentkezési időszak, vizsgaidőszak

Tisztelt Hallgató!

 A vizsgajelentkezési időszak 2018. november 23. (péntek) 8:00 órától indul, a vizsgaidőszak pedig 2018. december 17. - 2019. február 02. között tart.

A problémamentes vizsgajelentkezés érdekében kérjük, olvassa el az alábbi hasznos tudnivalókat:

- Vizsgára jelentkezni olyan tárgyból kell és lehet, amelyből vizsgajegyet kell szerezni. Gyakorlati jegyes (évközi jegyes) tárgyból a szorgalmi időszak végén értékeli Önöket az oktató.

- Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 65. § (2) „A vizsgára való bejelentkezés végső határideje a vizsga kezdetétől visszafelé számított 24. óra.”

- Azon hallgató, aki vizsgás tárgyból „Nem teljesítette” bejegyzést kap, nem jelentkezhet fel vizsgára.

- Megajánlott jegy: ha Ön megajánlott jegyet kap az oktatótól, és ezt a megajánlott jegyek fül alatt látja a Neptunban, akkor a jegyet el kell fogadnia (a jelölő négyzetet ki kell pipálni, majd jóváhagyni), különben nem fog a jegy a teljesítéseibe beszámítani.

- Megszerzett vizsgajegy javítása: érvényes vizsgajegy javítása (elégséges vagy annál jobb osztályzat) esetén minden esetben a második eredmény számít véglegesnek, még abban az esetben is, ha az rosszabb eredmény lett, vagy Ön nem jelent meg a vizsgán. Amennyiben elégtelenre teljesít, vagy nem jelenik meg a felvett vizsgán, a korábbi teljesítését elveszíti! Ilyen javítási lehetőséggel vizsgaidőszakonként egyetlen alkalommal lehet élni.

- Lejárt díjtétel tartozás: lejárt határidejű aktív díjtétel tartozással vizsgára jelentkezni nem lehet. Ezért kérjük, hogy még most, idejében ellenőrizze, van-e rendezendő tétele a Neptun-rendszerben. Adott napi utalások nem jelennek meg a rendszerben. A pénzügy minden munkanap reggelén az előző napon beérkezett utalásokat tudja beolvasni a rendszerbe, és csak utána látható a Neptunban. A Pénzügyek/Befizetések menüpontban kérdezze le a minden félév + aktív tételek szűrési beállítással, hogy van-e nyitott (aktív) tétele.

- Az ismétlő vizsgadíj és a javító ismétlő vizsgadíj kiírását minden esetben a hallgatónak kell elvégeznie. Csak ennek a pénzügyi rendezését követően lehet vizsgára jelentkezni. Javasoljuk, hogy a vizsgajelentkezési időszak megindulása előtt 1-2 IV-díjnak megfelelő összeget utaljon át a gyűjtőszámlájára (ezt a vizsgaidőszak végén vissza tudja magának utalni, amennyiben nem használta fel).

- Egyéb neptunos olvasnivaló a lehetséges vizsgajelentkezési problémákról: http://www.kre.hu/portal/images/neptun/NT_Vizsgajelentkezesi_problemak.pdf

- Gyenge előfeltétel: ha egy tárgynak gyenge előfeltétele van, azt jelenti, hogy a ráépülő tárgyból addig nem tud sem vizsgára jelentkezni, sem jegyet szerezni, amíg az előfeltételt nem teljesítette (és a jegy nincs felrögzítve a Neptunba). Tehát ha Önnek van előfeltételes tárgya, addig a ráépülőből nem tud vizsgát felvenni, míg az előfeltételes tárgy nincs meg.

- Vizsga javítása, további jegyek megszerzése: nyitott vizsgajelentkezés esetén nem lehet további vizsgára feljelentkezni. Ezt azt jelenti, hogy a hallgatónak tárgyanként egyszerre egy időben összesen egyetlen érvényes vizsgajelentkezése lehet. Addig, amíg az előző vizsgán szerzett jegye nincs beírva a neptunba, addig nem tud a következő időpontra feljelentkezni.

- Vizsgaidőszak végén: ellenőrizni kell, hogy valamennyi jegyük be van-e írva. Ha nincs, haladéktalanul jelezzék az oktató felé. Azoknál a hallgatóknál, akik nem rendelkeznek a vizsgaidőszak végéig egy adott tárgyból semmilyen bejegyzéssel, központilag „nem teljesítette” bejegyzés kerül rögzítésre.

- További Neptun-tudnivalók (pl. hogyan kell IV-díjat kiírni, stb.) http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf.

- Korábban a vizsgára a hallgatónak magával kellett vinnie a keményfedeles leckekönyvét, melybe a vizsgát követően az oktató felvezette a megszerzett érdemjegyet. Az e-leckekönyv bevezetésével a hallgatónak nem kötelező, de erősen javasolt magával vinnie az ún. kurzusfelvételi lapot. Ezt a hallgató maga nyomtathatja ki a saját Neptun felületére belépve az alábbi útvonalon: Tárgyak/ felvett kurzusok/ félévet választ/ felvett kurzusok nyomtatása. Az oktató ezen tudja a hallgató számára is külön rögzíteni a megszerzett érdemjegyet. Ez a hallgató saját példánya, haza viheti, megőrizheti. Ezzel a későbbiekben a hallgató részéről bizonyítható az adott vizsgán szerzett érdemjegy, vagy ha esetleg elmaradt a jegy rögzítése, ezzel tudja igazolni, hogy a vizsgát teljesítette. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy a vizsgára nem viszi magával a kurzusfelvételi lapot, a későbbiekben probléma esetén nem tud majd reklamációval élni a jegyet illetően.

 

- A vizsgákon a személyazonosság igazolása arcképes igazolvánnyal történik majd, enélkül a vizsgán részt venni nem lehet.

 

- Mivel az érdemjegyeik az e-leckekönyvbe a Neptun-rendszeren keresztül kerülnek be, nagyon fontos, hogy ellenőrizzék, hogy a megszerzett jegyeik valóban rögzítésre kerültek-e. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a vizsgáztató oktató és tanszék felé. Ha azt tapasztalják, hogy a jegyet a tanár felvezette, de a tárgy mégsem pipálódik ki (nem zöldül ki), feltétlenül jelezzék a TO-nak és a Neptun-irodának.

 

 

Üdvözlettel:
BTK Tanulmányi Osztály

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin