Tájékoztató a kollégiumi költségek törléséről

Tájékoztatás kollégiumi költségek elengedéséről, illetve visszatérítéséről

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2020. november 13-án kiköltözött és benntartózkodási engedélyt nem igénylő kollégista hallgatók esetén a 2020. november havi aktív kollégiumi díj fizetési kötelezettség törlése a Neptun egységes tanulmányi rendszerből a mai napon megtörténik.
A rektori méltányosság alapján kollégiumi bentlakást igényelt és kapott hallgatók esetén a 2020. november havi kollégiumi díj befizetési határideje 2020. november 30-ára módosult.
Mindezek alapján a KRE BTK-n 2020. november 27-től, a többi Karon 2020. november 30-ától induló vizsgajelentkezést a 2020. november havi kollégiumi díjfizetési kötelezettség nem akadályozza.

A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos egyéb probléma esetén a képzésért felelős Kar Tanulmányi Osztályához tudnak fordulni.

A már befizetett 2020. november havi kollégiumi díjak – vagy a hallgatói egyenlegre, vagy a Neptunban beállított alapértelmezett bankszámlaszámra történő – visszautalására 2020. december 11-ig kerül sor. Ennek megtörténtéről a Gazdasági Igazgatóság Kontrolling és Neptun Osztálya külön Neptun-üzenet küld minden érintett hallgatónak.

Budapest, 2020. november 26.

Dr. habil. Czine Ágnes s.k.
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin