Ösztöndíj-lehetőség tanár- és tanítóképzésben részt vevő hallgatóknak

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat.

Az ösztöndíj a jogviszony első félévében az értékelési szempontoknak megfelelően 125.000 Ft, 250.000 Ft vagy 375.000 Ft/fő/félév. Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összege minden tanulmányi félév elején felülvizsgálatra kerül.

A jelentkező vállalja, hogy az oklevél megszerzését követő 6 hónapon belül a végzettségének és szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít a Klebersberg Központ által megjelölt valamely tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben, vagy az Ösztöndíjas által megkeresett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, vagy bevett egyházi felsőoktatási intzémény, vagy bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben.

Az ösztöndíjas vállalja, hogy a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra  meghosszabbították a jelentkezési határidőt, így pályázni 2021. november 15-ig lehetséges.

További részletek a Klebersberg Központ honlapján találhatók: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin