Egyetemi tanári cím és habilitációs oklevél adományozása

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa november 17-i ülésén adta át Dr. Sarnyai Csaba Máté, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, Szabadbölcsészet Tanszék egyetemi docense részére a habilitációs doktori oklevelet.

Dr. Sarnyai Csaba Máté a 19–20. század magyar és európai egyháztörténettel, különös tekintettel az állam és a katolikus egyház kapcsolatrendszerének modern kori fejezetével foglalkozik. Kutatási és oktatási szakterületei közé tartozik még a felekezeti és kisebbségi autonómiatörekvések Európában és Magyarországon a 1921. században, a modern politikai eszmeáramlatok és a történelmi vallások, a magyar vallástudomány története és a globalizáció tendenciái és hatásai korunk vallási jelenségeire is.
2015-től intézményünk Vallástudományi Szemle című vallástudományi folyóiratának rovatvezetője, szerkesztője. 2012-től az Egyháztörténeti Szemle című történettudományi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tajga. Számos tudományos kutatócsoport, projekt aktív résztvevője.

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Ibolya Tibor, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatója részére 2022. november 17-én.

Dr. Ibolya Tibor 2011 óta megbízott oktatóként tanítja a kriminalisztika tárgyat az Állam- és Jogtudományi Karon.
Ibolya Tibor 20 éve dolgozik az ügyészi pályán: kezdetben ügyészként, majd a IV-XV. kerületi ügyészség vezetőjeként tevékenykedett. 2010-től Polt Péter legfőbb ügyész kabinetjében dolgozott, 2012-től a Fővárosi Főügyészség vezetésével bízták meg. 2022 júliusában nevezték ki a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesének.
Gazdasági büntetőjogi szakjogász és kriminalisztikai szakjogász végzettséggel is rendelkezik.
Az elmélet és a gyakorlat egysége éppúgy megmutatkozik ügyészi munkája során, mint egyetemi oktatói tevékenységében. Nevéhez fűződik az országosan egyedülálló kriminalisztika honlap, amelyen e tudomány legfontosabb tudományos eredményeitől a hallgatók óravázlatáig minden információ fellelhető a nyomozás tudományának világából.
Dr. Kovács Lajos nyugalmazott ezredessel együtt készítette el a bűnügyi szakjogász képzés szakmai anyagát, amely képzés során a kriminalisztika történetével, alapjaival, a bizonyítási eljárással és a bírósági gyakorlattal kapcsolatos tantárgyakat gondozza. 2014-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Károli Emlékérem kitüntetésben részesítette.

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin