Tájékoztató a téma- és konzulensválasztásról, illetve a határidőn túli leadás és módosítások menetéről

Tisztelt Hallgatónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020/II. félévtől a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Neptun-rendszeren keresztül, elektronikusan történik a szakdolgozati témabejelentő lapok „leadása”: vagyis a szakdolgozati téma- és konzulensválasztás azon hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSz.) 77. § (4) bekezdése ezt előirányozza az adott félévben.

Témabejelentés határideje:

 • alapképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
 • 4 féléves mesterképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 11 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 12 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
 • 2 féléves szakirányú továbbképzésben: I. félév szorgalmi időszakának vége
 • 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
 • 4 féléves szakirányú továbbképzésben: III. félév szorgalmi időszakának vége
 • Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
 • Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzésben: III. szemeszter szorgalmi időszakának vége

 

Segédlet:

Szakdolgozati témaválasztás útmutatója magyar nyelven:

https://btk.kre.hu/images/TO/2020/KRE_Utmutato_Hallgatoknak_a_szakdolgozat_temavalasztashoz_NEPTUNban_vegleges_20200514.pptx

 

Szakdolgozati témaválasztás útmutatója angol nyelven:

https://btk.kre.hu/images/TO/2020/KRE_Student_s_Guide_to_Thesis_Topic_Application_in_NEPTUN_final_20200514.pptx

 

Határidőn túl csak a Tanulmányi Bizottságnak címzett kérelemmel lehet a témabejelentést megtenni (nincs hozzá formanyomtatvány), ami díjköteles: 3.800 Ft!

A kitöltendő témabejelentő nyomtatványt 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva.

Nyomtatvány: Témabejelentő és igazolólap a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar valamennyi alap-, (osztott, osztatlan) mester-, és szakirányú továbbképzésében részt vevő hallgatóinak (tanulmányaikat 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók részére)

 

Témaváltoztatás és/vagy konzulensváltás: TVSz. 77. § (7) bekezdés.
Témaváltoztatáshoz/konzulensváltáshoz tanszékvezetői/intézetvezetői engedély szükséges.

Az engedélyeztetés díjköteles, kivéve, ha a témaváltoztatás/konzulensváltás nem a hallgatónál felmerülő okból szükséges.

A változás bejelentésének utolsó határideje 10 és 12 féléves képzésben a IX., 8 féléves képzésben a VII., 6 féléves képzésben az V., 4 féléves diszciplináris képzésben a III. szemeszterben a félévi vizsgaidőszak utolsó napja.
A díjtétel: szakdolgozati téma és vagy konzulens megváltoztatása 4.100 Ft.

A kitöltendő témabejelentő nyomtatványt 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva, melyhez csatolni kell egy, a Tanulmányi Bizottságnak írt kérelmet (nincs hozzá formanyomtatvány).

Nyomtatvány: Témabejelentő és igazolólap a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar valamennyi alap-, (osztott, osztatlan) mester-, és szakirányú továbbképzésében részt vevő hallgatóinak (tanulmányaikat 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók részére)

 

Tájékoztatásul:

TVSz. 77. § (9) A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető (konzulens) tanárt kell felkérnie
Alapképzésben témavezető lehet:
- a tudományos fokozattal rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató;
- személyre és tudományterületre vonatkozó dékáni engedély esetén a tudományos fokozattal nem rendelkező,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató.

Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben a tudományos fokozattal rendelkező, legalább adjunktusi beosztású,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató lehet témavezető.

Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető mellett tudományos fokozattal
rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen témavezetőnek.

 

 

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin