Kanadológiai Kutatócsoport - Dr. Nagy Judit

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. Nagy Judit 

Létrejötte: 2006 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete).

Tagjai:

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatócsoport 2006-ban jött létre, Dr. Nagy Judit kezdeményezésére és koordinálásával, a Kanadai Nagykövetség támogatásával. Három fő célkitűzése 1.) a Kanada Stúdiumok továbbélésének, folyamatos aktualizálásának és továbbfejlesztésének biztosítása, 2.) Kanada és a Kanada Stúdiumok megismertetése egy szélesebb közönséggel (beleértve az általános és középiskolai diákokat, tanárokat és a külföldi (elsősorban közép és kelet-európai) közép és felsőoktatásban tanító kollégákat és diákjaikat, 3.) a nemzetközi kanadisztika területén tevékenykedő neves szakemberek és művészek bevonása a kutatócsoport munkájába előadásokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken ill. publikációkon keresztül.

A kutatócsoport keretein belül két műhely működik: a Kanadai Kultúra Tanítása Módszertani Kutatóműhely

(Canada in the English Classroom Research Group) és a Kanadai Kultúra és Irodalom Kutatóműhely (Research Group in Canadian Culture and Literature).

(1) Kanadai Irodalom és Kultúra Kutatóműhely

Az Anglisztika Intézet és a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet együttműködésével, kultúra fókusszal működő Kanadai Kultúra és Irodalom Kutatóműhely négy fő kutatási terület köré épül: Northrop Frye életműve, a Quebec-i francia kisebbség, a kanadai őslakosok (indiánok és eszkimók) kultúrája, vallása, irodalma, problémái és a multikulturalizmus.  

Futó projekt: Minorities in Canada - Intercultural Investigations [témaszám: 20665B800]

A Minorities in Canada: Intercultural Investigations című kutatócsoport-projekt célja a kanadai soknemzetiségű társadalom vizsgálata az interkulturalitás szempontjából. A projekt szinkrón és diakrón módon is vizsgálja a különböző nemzetiségű és nyelvű kultúrák, vallások együttélésének jelenségeit, a problémák keletkezésének és lehetséges megoldásának a paradigmáit, ill. a kisebbségi identitás szociológiai, művészeti és történeti vetületeit. A három részt vevő kutató a következő három részkutatást végzi el: Dr. Nagy Judit a Montréalban és Québec City-ben élő koreai kisebbség beilleszkedésének nehézségeit és tipikus társadalmi jelenségeit vizsgálja; Prof. Dr. Sepsi Enikő Québec-ben etnikai kisebbséghez tartozó francia ajkú művészek kapcsán a művészi teremtő képzelet és identitás konstrukcióit kutatja; Dr. habil. Vassányi Miklós a legkorábbi inuit-európai kultúrkapcsolatok antropológiai hozadékának diakrón vizsgálatát végzi el. A projekttel tudományos utánpótlás-nevelést is elősegítünk.

A projekt keretében már megvalósult tevékenységek:

Magyarországi kanadisták éves konferenciája (vendégelőadó): Az esemény 2019. november 28-29-én került megrendezésre, Coral Ann Howells (Reading-i Egyetem) nemzetközileg elismert plenáris előadó részvételével. A konferencián a projekt témájában Dr. habil. Vassányi Miklós, Dr. Bernhardt Dóra és Dr. Nagy Judit előadott és szekciót vezetett. Az esemény kitűnő szakmai fejlődési és kapcsolatépítési lehetőségnek bizonyult, a záró banketten a következő konferencia felhívást is elkészítettük a plenáris előadó bevonásával.

Tehetséggondozás: A magyarországi kanadisták éves konferenciájának a diákszekciójában 6 diák adott elő: Kelemen Máté: „Canadian Involvement in the Mohawk Conflict”, Móricz Gréta: „Native North American Women as Mirrored in Early Native Literature”, Pálocska Viktor: „The Last of the Mohicans – The Plain’s Indians: Myth and Reality”, Percsics Ákos: „Comments on the History and Culture of the Cree Nation”, Vámos Dalma: „The First Novels Written by Native North American Women”, Okos Viola: „The Great Pre-Columbian Culture of Cahokia”

Az EL&LE konferencián (Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem) 2020. április 24-én három tehetséges hallgató adott elő online az észak-amerikai őslakosokkal kapcsolatos kutatásairól: Móricz Gréta: „The life of Indian women in the Paiute tribe – based on the autobiography of Sarah Winnemucca”, Suszta Laura: „Religion among the Chipewyan as Observed by Samuel Hearne”, Kósa Noémi: „Social Problems Affecting Canadian Aboriginal Peoples”.

A konferencia előadások átdolgozott anyaga cikk formájában is fog jelenni az Orpheus Noster 2021/2 számában, a lektorált kéziratokat már leadták a hallgatók. 

Minorities in Canada - Intercultural Investigations tanulmánykötet szerkesztése: a Károli-L'Harmattan kiadásában megjelenő kötet kézirata 2020. szeptemberében készült el, Dr. habil Vassányi Miklós, Dr. Nagy Judit, Dr. Bánhegyi Mátyás, Dr. Bernhardt Dóra és Prof. Dr. Sepsi Enikő szerkesztésében. A kötet 16 multidiszciplináris tanulmányt tartalmaz, kanadai, nyugat- és közép-európai szerzők tollából, a kanadai kisebbségekkel kapcsolatos aktuális diskurzus különböző aspektusait feldolgozva a filozófiai vonatkozásoktól az egészségügyön és az antropológián keresztül az irodalomig és a kultúráig. A lektori véleményt Dr. William Potter készítette el 2020. októberében. Dr. habil Vassányi Miklós és Dr. Nagy Judit szerzőként is hozzájárultak a kötethez.

 

(2) Kanadai Kultúra Tanítása Módszertani Kutatóműhely:

A Kanadológiai Kutatócsoport másik alműhelyeként működő Kanadai Kultúra Tanítása Módszertani Kutatóműhely. Tevékenységei közé tartozik a kutatás és tananyag-fejlesztés a kanadisztika, a kultúratanítás és nyelvoktatás terén, az alap-, közép- és felsőfokú oktatási módszertan új eredményeinek a folyamatos alkalmazásával.

A kutatóműhely tevékenységének a keretében az elmúlt 5 évben 11 cikk látott napvilágot és 23 konferencia előadás hangzott el. A legfontosabbakat alább kiemeltük.

Tanárképző és diák workshopok tartása a kutatócsoport tagjai által fejlesztett tananyagok felhasználásával, curriculum design: az éves magyarországi kanadista konferenciákon (Károli North America Days 2015: Multiculturalism in Canada 2 (2015), Multiculturalism in Canada: Changing Perspecties (2016), Canadian Values at 150 (2017), Canadian Generations in Culture and the Arts – Synchronic and Diachronic Approaches (2018), Atwood at 80: Central European Interpretations (2019)), a GKS éves ülésein a „Canada in the English Classroom” szekcióban és Nord Rhein- Westfalien tartományi tanárképző centrumaiban, továbbá a következő intézményekben: Miskolci Egyetem, Kölni Egyetem, Lónyai Református Gimnázium, Fáy András Görögkatolikus Gimnázium és Szakiskola, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Szakgimnáziuma

Projekttalálkozók: Lodz, Lengyelország, 2019. szeptember; Prága, Csehország, 2018. szeptember; Akureyri, Izland, 2018. augusztus; Budapest, Magyarország, 2017. november; Grainau, Németország, 2017. február; Marburg, Németország, 2015. június

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

(1) Kanadai Irodalom és Kultúra Kutatóműhely:

Könyvek, könyvfejezetek, cikkek, tanulmányok:

Nagy J., Bánhegyi M. 2020. Where Two Languages Meet: Curious Linguistic Constructions in the Korean-Canadian Literary Collection Han Kut. In: Maior, Enikő; Pozorsky, A; Borbély, Júlia; Maresh, M.; Bökös, Borbála. International Conference on English Language and Literatures in English Proceedings 2020. 108-124.

Nagy J., Bánhegyi M. 2020. Korean Diasporic Perceptions of Canada in the Light of the CBC TV Series Kim’s Convenience. CEACS Journal. Vol. 14/2019. 47-61.

Sepsi, E., Nagy, J., Vassányi, M. and Kenyeres, J. (eds.) 2014. Indigenous Perspectives of North America – A Collection of Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Tóth, S. Fabiny, T., Kenyeres, J., Pásztor, P. (eds.) 2014. Northrop Frye 100: A Danubian Perspective. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó.

Konferencia előadások:

Nagy J., Bánhegyi M. The Role of Community Interpreting in the Formation of the Korean Canadian Community. (2019) Canadian (Re)Visions: Future, Changes, Revolution. Lodz, Lengyelország. 2019. szeptember 25-27. 

 

Nagy J., Bánhegyi M. Korean Diasporic Perceptions of Canada in the light of the CBC TV Series Kim’s Convenience. (2018). 8th Triennial International Conference of CEACS. Prága, Cseh Köztársaság. Szeptember 20–22. 

 

Nagy J., Jeong S. Diasporic Explorations: Korean Canadian Immigrants’ Convenience Store Stories. (2018). Nordic Association of Canadian Studies 12th Conference: Exploring Canada: Exploits and Encounters. Akureyri, Izland. Augusztus 8–11.

 

Megjelenés alatt: 

 

Vassányi M., Nagy J., Bánhegyi M., Bernhardt D., Sepsi E. (eds.) Minorities in Canada - Intercultural Investigations. Budapest: Károli- L'Harmattan.

 

(2) Kanadai Kultúra Tanítása Módszertani Kutatóműhely:

Könyvek, könyvfejezetek, cikkek, tanulmányok:

Nagy J., Bánhegyi M. 2019. Teaching Cultural Differences though Korean Canadians: Teaching Material Development for English as a Foreign Langiage Classes. Acta Educationis Generalis. Vol. 9/2019, issue 3. 41-65.

Nagy, J., Bánhegyi M. 2018. School Contests as a Form of Cooperative Learning through the Topic of the Canadian North. In: Borbély J., Bökös B., Kállay G. K., Nagy J., Veres O., Bánhegyi M., Pillar G. (eds.). 2018. English Language and Literatures in English 2016. Budapest: Károli-L’Harmattan. 321-333.

Nagy J., Bánhegyi M. 2017. Multiculturalism in the English Classroom: Materials on East Asian Canadians. In: Martin Kuester, Claire Köhling, Sylvia Langwald, Albert Rau (eds.) Studies in Anglophone Literatures and Cultures Vol. 9: Teaching Canada -- Enseigner le Canada. Augsburg: Wißner Verlag. 101-111.

Nagy, J., Bánhegyi M. 2016. A Trans(l)atlantic Transfer of Cultural Values: Constructing a Canada-Related Cultural Reader Series for the Secondary English Classroom in Central Europe. Review of International American Studies. Wor(l)ds Apart: Navigating Differences. Vol. 7, Fall-Winter No. 2/2014. 61–91

Nagy J., Bánhegyi M., Bernhardt D., Rau A. (eds.) 2012. A Cultural Reader on Aboriginal Perspectives in Canada. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary.

Nagy J., Bánhegyi M., Bernhardt D., Rau A. (eds.) 2011. Canadian-German-Hungarian Reader. Pomáz: Comenius Kiadó.

Konferencia előadások: 

Nagy J. Bánhegyi M. Canada in the English Classroom: Discovering Cultural Differences through Korean Canadians. (2019). 14th Biennial HUSSE Conference. Veszprém. Január 31- február 2.

Nagy J. Bánhegyi M. Exploring the Exploration of Canada as a Topic for the English Classroom. (2018). Nordic Association of Canadian Studies 12th Conference: Exploring Canada: Exploits and Encounters. Akureyri, Izland. Augusztus 8–11.

Nagy J., Bánhegyi M. (Sub)urban East Asian Canadians in the English Classroom: Teaching Material Development (2017). GKS Annual Meeting and Conference. Grainau, Germany. February 17-19. Hosted by the GKS „Canada in the Englsih Classroom” Teacher Training Session (convenor: Albert Rau)

Nagy J., Bánhegyi M. Canadian Values at 150: 150 Canadian Objects. (2017). Canadian Values at 150: Reflections on a Diverse Nation. Budapest. November 24.

Nagy J., Bánhegyi M. School Contests as a Form of Cooperative Learning through the Topic of the Canadian North (2016) EL&LE 2016 International Conference. Oradea, Roumania. April 8.

Bánhegyi M., Bernhardt D., Nagy J. Canadian Multiculturalism in the English Classroom: East Asian Canadians in Focus (2015). Budapest. Károli North America Days 2015: Multiculturalism in Canada 2. Budapest, november 20.

Nagy J., Bánhegyi M. Multiculturalism in the English Classroom. (2015) Teaching Canada – Enseigner le Canada. Marburg, Németország, június 26.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

(1) Kanadai Irodalom és Kultúra Kutatóműhely:

Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek:

Nagy J. 2017. Conformism Versus Non-Conformism as a Quest for the Genuine in Art in George Bowering’s “The Hayfield”. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologica 1. (2017). 257-264

Nagy, J. 2016. Language as a Manifestation of Transculturation in Korean-Canadian Short Fiction. In Sepsi, Enikő et al. (eds.) Nyelv, kultúra, identitás - A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve, Budapest: Károli - L'Harmattan. 494-506.

Nagy, J. 2016. Attention and Transculturation: K-pop in Canada. In Kállay, Katalin et al. (Eds.) The Arts of Attention, Budapest: Károli- L'Harmattan.  405-421

Nagy, J. 2015. Working with Canadian Multicultural Texts at BA Level. Lingua- Szaknyelvoktatás és Multikulturalitás. Nyakas J., Bujtás E. (eds.) Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. 84-91.

Nagy, J. 2014. Canadian Repercussions of the Korean Wave in Music. Asian Journal of Canadian Studies. Vol. 20, No. 2. 81–101.

Nagy J. 2012. Metaphors of Acculturation in Canadian Ethnic Writers of European Origin. In: Contemporary Canadian Literature in English: European Perspectives. Ed. Zetu, Dragos. Iasi: A. I. Cuza University of Iasi Press. 159-171.

Nagy J. 2012. The Use of Weather Images by Canadian Ethnic Short Story Writers. Central European Journal of Canadian Studies. Vol. 8. 45–53.

Nagy J. 2012. Metaphors of Acculturation in Literature by Korean Canadians. Asian Journal of Canadian Studies Vol. 18 (2012) 79-93.

Konferencia előadások:

Bernhardt D. Margaret Atwood’s “Green Bible”. (2019). Atwood 80. Budapest, 2019. november 28-29.

 

Nagy J. Atwood’s "Man from Mars" as a Social Commentary on the Formative Period of Canadian Multiculturalism. (2019). Atwood 80. Budapest, 2019. november 28-29.

 

Vassányi M. Jolliet and the Labrador Inuit. (2019). Atwood 80. Budapest, 2019. november 28-29.

 

Bernhardt D. (Re)Visioning Christianity in Canada: From the Jesuit Relations to the Diocese of Mishamikoweesh. (2019). Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions. 8th Congress of Polish Canadianists. Lódz, 2019. szeptember 25-27.

 

Nagy J. Male-female relationships accross cultures in Ann Y. K. Choi’s Kay’s Lucky Coin Variety. (2018). Ethnicity and Kinship: Interdisciplinary Approaches to Family, Community and Difference. MESEA Conference and Congress. Graz, Ausztria. Május 30-június 2 

 

Nagy J. Palimpsestic Reflections of the Korean Canadian Diaspora through Ins Choi’s Kim’ s Convenience. (2017) Mikinaakominis / TransCanadas Literature, Justice, Relation. Toronto, 2017. május 25-27.

 

Nagy J. Exploring Recent Korean Immigration into Canada. (2016). MESEA Conference -- Cultural Palimpsests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories. Varsó, Lengyelország. 2016. június 21-24.

 

Nagy J. Cultural Encounters in ins Choi's Kim's Convenience. (2016). 11th Biennial HAAS Conference: The Americas: Global Challenges and Responsibilities. Pécs. 2016. május 12-14

(2) Kanadai Kultúra Tanítása Módszertani Kutatóműhely:

Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek:

Rau A. 2017. Canada and ’CanLit’ in the English Classroom – from ’aca nada’ to a Familiar Territory. In: Martin Kuester, Claire Köhling, Sylvia Langwald, Albert Rau (eds.) Studies in Anglophone Literatures and Cultures Vol. 9: Teaching Canada -- Enseigner le Canada. Augsburg: Wißner Verlag. 14-25.

Konferencia előadások: 

Rau A. (2018). Indian Arm: A Play of “encounters” by Hiro Kanagawa. (2018) Nordic Association of Canadian Studies 12th Conference: Exploring Canada: Exploits and Encounters. Akureyri, Izland. Augusztus 8–11.

Rau, A. “CanLit” in the EFL-Classroom – a Voyage of Discovery. (2017) Canadian Values at 150: Reflections on a Diverse Nation. Budapest. November 24.

Rau, A. Canada and ’CanLit’ in the English Classroom. (2015) Teaching Canada – Enseigner le Canada. Marburg, Németország, június 26.

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin