Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

Vezető: Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita

Létrejötte: 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. mellékletében

 

Tagjai:
Dr. Fülöp József
Dr. Klemm László
Dr. Kovács Edit
Dr. habil. Horváth Géza

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása

2004-ben megalakult a Literatur und Erinnerung im Donauraum nevű kutatóműhely. A műhely tevékenysége a közép-kelet-európai régió kulturális transzferjelenségeinek vizsgálatából, a magyar-német irodalmi kapcsolatok kutatásából kiindulva az interkulturális jelenségek, a kulturális emlékezet, egyéni és kollektív identitás, többnyelvűség kérdésköreinek vizsgálatára irányul.

A műhely tevékenységében részt vevő oktatók szerteágazó kutatásaikkal a közép-európai geográfia és politikai tér irodalmi, esztétikai konstrukcióit, nyelvi jelenségeit, a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségét, a művészi, esztétikai megközelítésmódok sokszínűségét kívánják láttatni. Reményeink szerint a csoport kutatásai végül elvezetnek egy, a műhelyre egyedileg jellemző, a Károli Gáspár Református Egyetem szellemiségéből táplálkozó megközelítésmód, elméleti rendszer felállításához.


A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk

Geopoetische Reisen in Mitteleuropa. Studien zur Sprache und Kultur, hg. v. Anita Czeglédy und Anikó Szilágyi-Kósa, unter Mitarbeit von József Fülöp, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn LHarmattan Verlag Éditions LHarmattan, Budapest Paris, 2019.

Inspirationen III. Wege, hg. v. Anita Czeglédy, Géza Horváth, unter Mitarbeit von József Fülöp und Edit Kovács, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn – L’Harmattan, Budapest Paris, 2019.

Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Horváth Géza, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2019.

Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből, szerk.: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba (szerk.):, KRE, LHarmattan, Bp., 2016.

Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas, hg. von. Hess-Lüttich, Ernest, Czeglédy Anita, Kovács Edit, et al., Frankfurt am Main: Peter Lang 2015 (=Cross Cultural Communication 28.)

Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa, hg. von E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010 (=Cross Cultural Communication 19.)

Begegnungsraum: Ostmitteleuropa, hg. von Hess-Lüttich, E., Czeglédy, A., Langanke, U., Bern, Peter Lang 2010.A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk

Szentpétery-Czeglédy Anita

"Sein-in-der-Sprache". Poetische Identitätskonstruktionen im multikulturellen mitteleuropäischen Raum. Wien, Praesens Verlag, 2019.

Transsilvanische Wege – ‚Die Schweiz des Ostens‘ als interkulturelles Modell für Mitteleuropa. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.): Inspirationen III. Wege. Budapest - Párizs, Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2019, 59-74.

Säkularisation und Modernität bei Rilke aus protestantischer Sicht. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 143-157.

„Aromen, Farben, Wendungen, Gold und Silber gibt es hier kiloweise”. In: Kerekes Gábor (Hg.): Winterlamm: Studien zu Máron Kalász’ Roman. Pilisvörösvár 2018. S. 11-24.
How to live in words? - Peter Handke und die Sprechakttheorie. In: Bombitz, A., Pektor, Katharina (Hg.): "Das Wort sei gewagt". − Ein Symposium zum Werk von Peter Handke. Wien: Praesens 2018, S. 75-89.

Kultur, Identität und Ethnizität in Melinda Nadj Abonjis Roman „Tauben fliegen auf". In: Balogh, F. András; Leitgeb, Christoph (szerk.): Zur kulturellen Funktion von kleiner Differenz: Verwandtschaften, Freundschaften und Feindschaften in Zentraleuropa. Wien, Praesens Verlag, 2017, 123-133.

Kultur, Identität und Ethnizität in Melinda Nadj Abonjis Roman ”Tauben fliegen auf”. In: Balogh, F. A.; Leitgeb, Christoph (Hg.): Zur kulturellen Funktion von kleiner Differenz. Wien: Praesens 2017. S. 121-135.

„Ein Training im Ich-Sagen” – Re-Konstruktion von Vergangenheit in Günter de Bruyns Autobiographie Zwischenbilanz. In: Szabolcs, János, Ágota Nagy (Hg.): Umwandlungen und Interferenzen,[= Großwardeiner Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistik der Christlichen Universität Partium; 13, Wien, Praesens Verlag, 2016, S. 135-146.

Újrateremtett valóság. A volt NDK ábrázolása Thomas Brussig regényeiben az iróniától a derűig. In: Horváth Csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos (szerk.): Párhuzamok, történetek. KRE, L'Harmattan, Budapest, 2016, 121-135.

„Bilder der Erinnerung an die deutsche Vergangenheit in Günter de Bruyns Autobiographie Zwischenbilanz“. In Hess-Lüttich, Czeglédy Anita, Kovács Edit, Szatmári Petra, Zakariás Emese (Hg.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. (=Cross Cultural Communication 28.), Frankfurt am Main: Peter Lang 2015, S. 21-43.Horváth Géza

Fernweh oder Heimweh in der deutschen Romantik. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.): Inspirationen III. Wege. Budapest, Magyarország - Paris, Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2019, 15-25.

„Unser letztes Ereigniß ist immer noch Luther, unser einziges Buch immer noch die Bibel“: Friedrich Nietzsches Lutherbild. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 85-96.


Klemm László

Biblisches in Kafkas Das Urteil. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.) Inspirationen III. Wege. Budapest - Paris: Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan, 2019, 107-113.

Quod licet Iovi non licet bovi – Zu Heinrich von Kleists Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 65-72.

Kompasszió és kontempláció Christine Lavant Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus (Feljegyzések a tébolydából) című művében. In: Czeglédy, Anita; Sepsi, Enikő; Szummer, Csaba (szerk.) Tükör által: Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, 2016, 126-135.

Compassion und Kontemplation in Christine Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus” als Rückwende. In: Hess-Lüttich, Ernest W B; Czeglédy, Anita; Kovács, Edit; Szatmári, Petra; Zakariás, Emese (szerk.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2015, 181-188.

Zur Frage der Wünsche bei Paulus und Kafka. In: Anita Czeglédy, József Fülöp, Szilvia Ritz (Hg.): Inspirationen: Künste im Wechselspiel. Budapest: KRE; L’Harmattan, 2012, S. 176-180.


Kovács Edit

Von Mensch zu Mensch. Wege der literarturwissenschaftlichen Ethik. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.) Inspirationen III. Wege. Budapest - Paris: Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, 2019, 115-123.

Az etikai fordulat a német irodalomtudományban. In: Czeglédy, Anita; Sepsi, Enikő; Szummer, Csaba (szerk.): Tükör által: Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, 2016, 143-153.


Ruinen der Melancholie. W. G. Sebalds Benjamin-Lektüre in Die Ringe des Saturn. In: J. Fülöp/Sz. Ritz (Szerk.): Inspirationen II. Studien zu Literatur und Kultur. Budapest: L’Harmattan, 2015, S. 7-18.

Zur Figur der Inversion in Thomas Bernhards Prosa. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich/Anita Czeglédy/Edit Kovács/Petra Szatmári/Emese Zakariás (Hrsg.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang, 2015, S. 189-201.

Zur Figur der Inversion in Thomas Bernhards Prosa. In: Hess-Lüttich, Ernest W B; Czeglédy, Anita; Kovács, Edit; Szatmári, Petra; Zakariás, Emese (szerk.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2015, 189-200.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube