Pragmatikai Kutatócsoport és Pragmatikai Diákműhely - Dr. Csontos Nóra, Dr. habil. Dér Csilla

Pragmatikai Kutatócsoport és Pragmatikai Diákműhely

 

Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető: Dr. Csontos Nóra, Dr. habil. Dér Csilla Ilona (KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék)

Létrejötte: 32/2013 (VII. 09.) sz. KT-határozattal.

Tagjai:

Pragmatikai Kutatócsoport:

Dr. habil. Furkó B. Péter (KRE Angol Nyelvészeti Tanszék)

Dr. Kuna Ágnes (ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék)

Pragmatikai Diákműhely:

Balogh Orsolya

Kecskés Alexandra

Szabó Roland

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatócsoport munkája magyar pragmatikai elemek, elsősorban diskurzusjelölők és az idézés kutatására irányul.

2019. április 15-én a XXVII. MANYE kongresszuson két szekcióban került sor a műhely vezetőinek szervezésében a „(Meta)pragmatika és műfaj I−II” műhelyre, amelyen összesen 8 előadás hangzott el 14 előadó részvételével. btk.kre.hu/manyexxvii.html

2019 júliusában a kutatócsoport vezetői elnyerték a KRE Év Publikációja Díjat a „Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában” című jegyzetükkel.

Kuna Ágnes (ELTE) vezetésével orvosi nyelvi kutatások folynak a hallgatók bevonásával. Közülük Skordai Anna a 2019-es OTDK-n dolgozatával a Szociolingvisztika szekcióban különdíjat nyert.

A 2019-es évben újraindult a 2013-ban megalakult Pragmatikai Diákműhely, amelynek jelenleg három hallgató a résztvevője. Havi rendszerességgel zajlanak a találkozók, ahol a saját kutatási témákban való előrehaladással, illetve módszertani kérdésekkel foglalkozunk, emellett pragmatikai témájú szakirodalmakat dolgozunk fel.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5361, DOI 9789634545361, www.mersz.hu

Csontos Nóra, Dér Csilla 2020. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Jegyzet. Károli Könyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó.

Csontos Nóra, Dér Csilla 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem − L’Harmattan Kiadó. 90 p. ISBN 978-963-9808-93-5. http://www.kre.hu/ebook/images/CsontosNora_DerCsilla_web.pdf

 

A kutatócsoport konferenciarészvételei:

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: „A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai” (szóbeli előadás)

 

A kutatócsoport keretében elkészült szakdolgozatok, TDK-dolgozatok:

Balogh Orsolya 2020. A csak szerepe az online politikai újságírásban. BA-szakdolgozat.

Kecskés Alexandra 2020. Udvariasság az iskolai nyelvhasználatban. BA-szakdolgozat.

Skordai Anna 2019. Ön- és tudásreprezentáció a fogorvosi kommunikációban. OTDK-dolgozat.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin