Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

Vezető: Sztárayné Dr. Kézdy Éva

Létrejötte: 2019. szeptember

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A családszociológiai kutatócsoport célja a Szociológia Tanszék családszociológiai kutatásainak intézményi erősítése. A kutatócsoport megalakulásával szeretnénk a témában folytatott egyéni kutatói munkát összefűzni és a közös publikációk és konferencia-megjelenések által az Egyetem láthatóságát is növelni.

            Kiemelt kutatási területünk a szülői szerep vizsgálata. Ezen belül az alábbi területekre fókuszálunk:

  • a családtámogatási rendszer változása és társadalmi hatásai
  • az apák részvétele a családi munkamegosztásban, gyermeknevelésben, stb.
  • a munka és a család összehangolásának dilemmái
  • a családszerkezet, családformák változása
  • a fenti kutatási területek vizsgálata a jelenben, ill. történeti kontextusban.

Tudományos munkánk során a kvalitatív és a kvantitatív társadalomtudományi módszereket ötvözzük, a kutatási eredményeink érvényességének és megbízhatóságának növelése érdekben.

Kutatócsoportunk további célja, hogy a Szociológia Tanszék empirikus kutatási tevékenységét tovább erősítsük, ezért a projektjeinkbe a Szociológia alap- és mesterszakos hallgatóinkat is be szeretnénk vonni. A hallgatók megfelelő szakmai felkészülésének érdekében egy módszertani jegyzet elkészítése is terveink között szerepel.

Eddig elnyert pályázatok:

Aktív apák - 2019 szeptember -2020. augusztus Témaszám: 20651B800

Szülőség - apaság - 2020 szeptember - 2023. március Témaszám: 20651B800

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 1. Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia, Dupcsik Csaba: Aktív apák c. konferencia előadás: Konferencia: A munka a XXI. században. A Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlése a Kodolányi János Egyetemmel közös rendezésben Budapest, Magyarország: Magyar Szociológiai Társaság (2019)

2. Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia és Dupcsik Csaba: Miért (nem) megy az apa gyesre? Studia Caroliensia - megjelenés alatt (Terjedelme: 25 000 leütés)

3. Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia és Dupcsik Csaba:  - Hungarian Stay-at-Home Fathers: A New Alternative for Mitigation of Parents’ Work-life Conflict? Social Inclusion - absztrakt elfogadva, cikk feltöltve (2020.02.29.), visszajelzések alapján javítások elvégezve (2020.03.15.) (Terjedelme: 6 000 szó)

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube