Családszociológiai Kutatócsoport - Sztárayné Dr. Kézdy Éva

Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

Vezető: Sztárayné Dr. Kézdy Éva intézetvezető egyetemi docens

Létrejötte: 2019. szeptember

Tagjai:

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A családszociológiai kutatócsoport célja a Szociológia Tanszék családszociológiai kutatásainak intézményi erősítése. A kutatócsoport megalakulásával szeretnénk a témában folytatott egyéni kutatói munkát összefűzni és a közös publikációk és konferencia-megjelenések által az Egyetem láthatóságát is növelni.

            Kiemelt kutatási területünk a szülői szerep vizsgálata. Ezen belül az alábbi területekre fókuszálunk:

 • a családtámogatási rendszer változása és társadalmi hatásai
 • az apák részvétele a családi munkamegosztásban, gyermeknevelésben, stb.
 • a munka és a család összehangolásának dilemmái
 • a családszerkezet, családformák változása
 • apaság-szülőség, apaszerepek, apa-gyerek kapcsolatok
 • aktív apák - munkamegosztás, WLC, WLB, egyenlőség, környezeti támogatás, családi dinamika
 • a fenti kutatási területek vizsgálata a jelenben, ill. történeti kontextusban.

Tudományos munkánk során a kvalitatív és a kvantitatív társadalomtudományi módszereket ötvözzük, a kutatási eredményeink érvényességének és megbízhatóságának növelése érdekben.

Kutatócsoportunk további célja, hogy a Szociológia Tanszék empirikus kutatási tevékenységét tovább erősítsük, ezért a projektjeinkbe a Szociológia alap- és mesterszakos hallgatóinkat is bevonjuk.

A szociológus hallgatók megfelelő szakmai felkészülésének érdekében egy módszertani jegyzet elkészítése is terveink között szerepel.

Eddig elnyert pályázatok:

Változó apaszerepek a mai Magyarországon - 2022. szeptember - 2024. szeptember Témaszám: 20766B800

Szülőség - apaság - 2020 szeptember - 2023. március Témaszám: 20695B800

Aktív apák - 2019 szeptember -2020. augusztus Témaszám: 20651B800

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

A kutatócsoport keretében eddigi közös konferenciarészvételek, előadások: 

 • Nemzetközi workshop: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2024) The Hungarian family support system from the perspective of fathers. Involved fatherhood in Europe Workshop. HUN-REN Centre for Social Sciences, Institute for Sociology, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. Room B 1.15. 2024. január 18.  
 • Hazai konferenciaelőadás: Drjenovszky Zsófia - Sztáray Kézdy Éva (2023) Az apaság percepciói egyetemi hallgatók körében – egy fókuszcsoportos kutatás tapasztalatai.Válságról válságra. A Magyar Szociológiai Társaság 2023. évi vándorgyűlése. Budapesti Corvinus Egyetem, 2023. november 17-18.
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Drjenovszky Zsófia - Sztáray Kézdy Éva (2023) Experiences of Mothers with Young Children Returning to Work. "From Stabat Mater to Mater Movens: Analysing Discourses on Motherhood" International Conference 8-9 July 2023 Birkbeck, University of London / Online - organised by London Centre for Interdisciplinary Research
 • Nemzetközi konferenciaelődás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2023) Reinterpretation of Masculinity and Fatherhood among Hungarian Stay-at-home Fathers. ESA RN13 Interim meeting "Caring families in the Global Context"  May 31 – June 2, 2023
  Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, Spain) 
 •  Konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2023) Vélemények az otthonlévő apaságról. Tíz év - Szociológia a Károlin Konferencia. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2023.04.21. Absztrakt: In: Sztárayné, Kézdy Éva; Török, Emőke (szerk.) Tíz év - Szociológia a Károlin : Absztraktkötet (2023) p. 28
 •  
 •  
  Konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2022) A háztartáson belüli egyenlőtlenség csökkentésének egy lehetséges alternatívája: Az otthoni, nem fizetett munka megosztása a gyermekükkel otthonlévő apák családjában. In: Loncsák Noémi - Szabó-Tóth Kinga (szerk.) Szociológiai tudás és közjó. MSZT 2022. évi Vándorgyűlés absztraktkötete. Konferencia helye, ideje: Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 2022.10.14. - 2022.10.15. (Magyar Szociológiai Társaság): pp 218-220. https://szociologia.hu/hirek/vandorgyules-absztraktkotet 
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2022) The Distribution of Unpaid Domestic Work in Hungarian Stay-at-home Father – Working Mother Families. European Population Conference 2022 - Groningen, 29 June - 2 July 2022. https://epc2022.eaps.nl/ 
 • Konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2022) Magyar apák nem hagyományos szerepben. Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet konferenciája - Kit érdekel még a szociológia? Budapest, 2022. június 2-3. https://szociologia.tk.hu/uploads/files/2022/szockonf_absztr22.pdf  
 • Nyilvános szereplés: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2021) Gyermekükkel otthonlévő apák a mai Magyarországon. Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet. Tudományos kávé. 2021. december 1.
 • Konferenciaelőadás: Drjenovszky Zsófia - Sztáray Kézdy Éva (2021) „mit fognak szólni mások, hogy te férfiként mész GYED-re?” - Gyermekükkel otthonmaradó apák környezeti megítélése.  6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia, Budapest KSH NKI, 2021. szeptember 23.
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Drjenovszky Zsófia - Sztáray Kézdy Éva (2021) How unpaid work has changed in stay-at-home father – working mother families.  British Society for Population Studies,  London, 2021. szeptember 15. 
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2021)Families with Stay-at-home Fathers in Hungary: An Alternative for Mitigation of Parents’ Work-life Conflict.   European Sociological Association 15. konferenciája, Barcelona, 2021. augusztus 20. - szeptember 3. https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/ESA_ABSTRACT_BOOK_BCN_2021%20final.pdf 
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2021) Dolgozó anyák – gyermekükkel otthon maradó apák. IX. IRI Társadalomtudományi Konferencia, Marcelová, Szlovákia. 2021. június 10-12.
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Sztáray Kézdy Éva - Derjenovszky Zsófia (2021) “Children with Stay-at-home Fathers in Hungary” at the International Conference on Children’s Studies, organised by the London Centre for Interdisciplinary Research on 6-7 March 2021.
 • Nyilvános megjelenés: Drjenovszky Zsófia - Sztárayné Kézdy Éva (2020) Apák GYES-en. Kutatók éjszakája a virtuális térben, KRE BTK, 2020. november 27. Budapest
 • Konferenciaelőadás: Sztárayné Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2020) Egyenlő(tlen)ségi viszonyok olyan kisgyermekes családok körében, ahol az apa marad otthon a gyermekkel. In: MEGHATÁROZOTTSÁGAINK A nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben. A Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, 2020. november 20-21. Budapest: p. 19. Absztraktkötet: https://szociologia.hu/uploads/ABfuzet20201120.pdf
 • Nemzetközi konferenciaelőadás: Sztárayné Kézdy Éva - Drjenovszky Zsófia (2020) Parenting Experiences and Stay-at-home Fathers. In: SOCIAL DYNAMICS: INEQUALITIES, INTEGRATION, MOBILITY, AND MIGRATION konferencia, 2020. november 16-17. Budapest: p. 32. Absztraktkötet: https://tk.mta.hu/uploads/files/2020/socdyn_abstracts.pdf
 • Nyilvános megjelenés: Drjenovszky Zsófia - Sztárayné Kézdy Éva (2020) Miért megy az apa GYES-re?  KRE BTK Tréninghét - Tudománynépszerűsítés - Studia Caroliensia könyvbemutató, 2020. október 19. Budapest 
 • Hazai konferenciaelőadás: Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia, Dupcsik Csaba: Aktív apák c. konferencia előadás. In: Gábriel, Dóra; Kund, Attila; Tibori, Timea; Wessely, Anna (szerk.) A munka a XXI. században. A Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlése a Kodolányi János Egyetemmel közös rendezésben. Absztraktkötet Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság, (2019) pp. 28-29. , 2 p. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30917878  Absztraktkötet: https://szociologia.hu/dynamic/2019abfuz1024.pdf

A kutatócsoport keretében  megjelenés alatt álló közös publikációk: 

 • Sztáray Kézdy Éva (2024) A magyar családtámogatási rendszer az apák szemszögéből. In: Drjenovszky Zsófia - Török Emőke - Sztáray Kézdy Éva (szerk.) A Szociológia Tanszék konferenciakötete (munkacím). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem
 • Drjenovszky Zsófia - Sztáray Kézdy Éva (2024) Vélemények az otthonlévő apaságról. In: Drjenovszky Zsófia - Török Emőke - Sztáray Kézdy Éva (szerk.) A Szociológia Tanszék konferenciakötete (munkacím). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem
 • Drjenovszky Zsófia – Sztáray Kézdy Éva (2024) „Stay-at-home fathers” fogalma, és az apák otthonlétének hatása
 • Sztáray Kézdy Éva – Drjenovszky Zsófia (2024) Reinterpretation of Masculinity and Fatherhood among Hungarian Stay-at-home Fathers

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Médiamegjelenések:

 1. Apja fia, apja lánya -Demokrata 2022. szeptember 14. pp. 50-51. Elérhető online: https://demokrata.hu/tudomany/apja-fia-apja-lanya-579920/ 

2. Apák anyaszerepben. Interjú Drjenovszky Zsófiával és Sztáray Kézdy Évával. Népszava -Visszhang 2023. március 11. pp. 1.3. Elérhető online: https://nepszava.hu/3187422_apa-gyerekneveles-tarsadalom-magyarorszag-drjenovszky-zsofia-es-sztaray-kezdy-eva-interju 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin