Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvényét tartotta egyetemünk

Az egyetem Pszichológiai Intézetének Pszichológiai Továbbképző Központja immár harmadik alkalommal rendezte meg az Összetartozás lélekben és Istenben elnevezésű mentálhigiénés szakmai rendezvényt a Pesterzsébeti Összetartozás-templomban 2024. június 8-án. Az esemény témája a Református misszió a mentálhigiénés segítő központokban volt. A rendezvény Bagdy Emőke professzor asszony és a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság vezetőjével együtt került megszervezésre. Az esemény háziasszonya Gál Natália színművész, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság kulturális alelnöke volt.

A szakmai találkozóra Kárpátaljáról közel harmincan érkeztek, valamint részt vettek még Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Magyarország különböző régióiból érkező kollégák és hallgatók is. Az eseményen közel százan voltak jelen. Az esemény nyitóáhítata után egy csellókoncertet hallhattak a résztvevők, az Articelli előadásában elhangzott: Vivaldi a-moll Szonáta, RV 43; J. S. Bach D-dúr Gambaszonáta BWV 1028.

Trócsányi László rektor és Grezsa Ferenc, a mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak alapítója is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Az eseményen részt vett a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar két dékánhelyettese, a BTK egyik kari igazgatója, a Pszichológiai Intézet vezetője és vezetőhelyettesei, valamint a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója is.

Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvényHarmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény

Trócsányi László rektor köszöntőjében kiemelte, hogy ez az ünnepség a nemzet ünnepe, és megköszönte a kollégáknak, hogy ez az ünnepség hozzájárulhat a Károli Gáspár Református Egyetem által képviselt értékek láthatóvá tételéhez. Elmondta, hogy az egyetem küldetésnyilatkozatában szerepel az egész Kárpát-medencére kiterjedő képzés építése, valamint a Kárpát-medencei magyarság értékeinek megőrzése. Rektor úr az egyetem szlogenjének kapcsán (Minőség. Közösség. Károli) hangsúlyozta, hogy a közösséget a lélek tartja össze. „Ahol nincs lélek, ott nincs közösség. Egy nemzetnek is van lelke, ami összetartja a nemzetet. És ez a legfontosabb… A lélek összetartott bennünket… Minket összetart egy kovácsoló erő, van egy közös történelmünk... De nemcsak történelmünk van, hanem jövőnk is. És a fontos az, hogy felfedezzük, hogy mi a közös projektünk. A projektbe beletartozik az, amit ma a kedves kollégák csinálnak. Ez is egy projekt, ami rendkívül fontos, mert a lélekkel foglalkozik, azért, hogy a lelkünk erős legyen, legyen bennünk az összetartozás ereje. És azt gondolom, hogy ha ezt a projektet meg tudjuk valósítani, és az összetartozás ereje velünk él a jövőben is, akkor optimistán tekinthetünk az elkövetkező évekre. Mi ehhez, a Károli Gáspár Református Egyetemen belül minden segítséget meg akarunk adni. Mi is egy mustármag vagyunk, de próbálunk erősek lenni és próbálunk jelen lenni a Kárpát-medencében a magunk erejénél fogva. A Károli Gáspár Református Egyetem számára ez a program nagyon fontos, és minden segítséget meg fog adni, hogy ez a program a jövőben is fennálljon. Nagy örömmel tölt el, hogy aláírhattunk egy együttműködési megállapodást a Rákóczi Szövetséggel. Ez a mustármag erősödik, és mindig-mindig kicsit tovább tud menni. Ez az, ami bennünket összetart.” – hangzott el.

Grezsa Ferenc szakalapító elmondta, hogy a Kárpát-medencében az öt képzési helyen folyó mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szak nemzetépítő jelentőségű. Nagy Judit nemzetközi dékánhelyettes asszony hangsúlyozta, hogy mind az egyetemi, mind a kari stratégiában kiemelt szerepet kap a határon túli magyar intézményekkel való szakmai kapcsolatépítés, melyet a Makovecz Ösztöndíjprogram is támogat.

A Pszichológiai Továbbképző Központ vezetője, az esemény főszervezője, Dr. Kövi Zsuzsanna kiemelte a mostani pillanat, pillanatok fontosságát, amelyben közösen megélhető-átélhető az összetartozás, a jelenlevők által. „Legyen ez egy olyan pillanat, amelyben átélhetünk valamit a végtelenségből is”. Az összetartozás lelkületéhez a zene lélekemelő voltát hívta segítségül, elsőként Hevesi Tamást, majd Schmidt Veronikát kérte fel egy-egy dal eléneklésére.

Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvényHarmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény

A szakmai napon a résztvevők összefoglaló előadásokat hallhattak a kárpátaljai, felvidéki, délvidéki és erdélyi mentálhigiénés projektek megvalósulásáról, missziós tevékenységeik eredményeiről és jövőbeli terveikről. Berghauer-Olasz Emőke, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság elnöke a mustármag szimbólumát hangsúlyozva a kárpátaljai projektek mellett a hit fontosságáról és a mustármag erejéről is beszélt. „Számomra a mustármag az új kezdeteket is jelenti. Ahogyan az apró magot a talajba vetik, és látszólag semmi sem történik, mégis lassan, ahogyan meghasad a burok, észrevétlenül elkezd kibontakozni, megindul a csírázási folyamat. Úgy érzem, hogy szakmai szervezetünk, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság is ebben a folyamatban van most. Apró lépéseink és erőfeszítéseink lassan, de biztosan formálnak valami nagyobbat és jelentősebbet klienseink, klienscsoportok segítésén, lelki egészségvédelmén keresztül a mi életünkben is. Hiszem és vallom, hogy a sokszor oly keserves nehézségek, ellenszelek dacára elért eredményeink új lehetőséget, kezdetet hordoznak magukban, melyek egyúttal a nagyobb dolgok lehetőségét kínálják fel és a reményt a jövőbeli eredmények felé.”

A szervezők a mentálhigiénés kollégákkal és hallgatókkal együtt átadtak egy kis ajándékcsomagot minden egyes résztvevőnek, melyben egy, a mustármaggal kapcsolatos bibliai idézet, egy mustármag és egy „MENTÁL” logós (Mentális Egészségért Nyitott Toleráns Áldozatkész Lélekközösség) hűtőmágnes is szerepelt a károlis logós ajándékok mellett.

Kondor Ágota, az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság vezetője arról a hatalmas, több mint 20 éven át tartó misszióról mesélt, amelyet mentálhigiénés kollégák Erdélyben végeznek. Bohák Valéria felolvasta Nt. Szathmáry Zsuzsanna (Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség) beszédét, amelynek fontos része volt az SZMMK preambulumnak a református hithez, értékekhez kapcsolódó pontjainak felolvasása. „Mi, akik keresztyén hittel és ebből fakadó felelősséggel szemléljük a világot, az emberi életet és a társadalmunkban zajló folyamatokat: - Hiszünk a világgal és az emberrel szeretetkapcsolatot, közösséget teremtő és azt szüntelenül munkáló Istenben.”

Szalkai Orsolya a délvidéki projektekről és az alakuló Vajdasági Magyar Mentálhigiénés Társaság munkájáról beszélt. Bagdy Emőke professzor asszony beszédében az értékek megőrzését hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az egész Pszichológiai Intézet stratégiájában fontos helye van a lelki egészségfejlesztés gyakorlatának és a különböző szakemberek (pszichológusok, mentálhigiénés segítők, szupervizorok, szupervizor-coachok) összetartozásának. Az előadások sorát Horváth Péter, a KRE Hittudományi Doktori Iskola doktorandusza, mentálhigiénés segítő szakember záró, hitet emelő szavai zárták.

A nap zárása előtt még felolvasásra került Török Iván (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyugdíjazott képzési igazgatója, az Igazgatótanács elnöke) által küldött üzenet is, melyben az összetartozás szótárát írta le:

Az ÖSSZETARTOZÁS szótára

ÖSSZETARTOZÓK, akik

ÖSSZETARTARTANAK tevékenyen

TARTOZNAK egymásnak megbecsüléssel

TARTÓZKODNAK mások megvetésétől

TARTJÁK magukat őseik értékeihez

KITARTANAK a megpróbáltatásban

FENNTARTHATÓ a lelki egészségük

TARTANAK az Úr felé, aki

MEGTARTJA őket egésznek

A nap záróhangjait a Zurgó Együttes által előadott dalok adták. A rendezvényről készült képgaléria ide kattintva megtekinthető.

Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvényHarmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény Harmadik mentálhigiénés szakmai rendezvény

A rendezvényről készült videós összefoglaló ide kattintva tekinthető meg.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin