Névtan és terminológia workshop

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint
a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2012. május 16-án, szerdán

NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA
címmel workshopot rendez

A workshop helyszíne:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR


1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet).

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Slíz Mariann

A workshop célja a névtan terminológiai vonatkozásainak áttekintése, a két diszciplína érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges közös célokról és vizsgálati területekről.

Program
13.00–13.10 Megnyitó: Fóris Ágota
13.10–14.30 Előadások:
Hoffmann István: Elmélet és terminológia a magyar névkutatásban
Farkas Tamás: A magyar névtani terminológia jellemzői és problémái
Slíz Mariann: Terminusok keletkezése és változása
Vita
14.30–14.50 Szünet
14.50–15.50 Előadások:
Bölcskei Andrea: A helynév-standardizáció terminológiájáról
Bauko János: A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése
Vita
15.50–16.10 Szünet
16.10–17.20 Műhelybeszélgetés
17.20–17.30 Zárszó: Hoffmann István
        
Részletes információk találhatók a rendezvényről a következő honlapon:
www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin