Köszönetnyilvánítás - Szakkollégiumi csatlakozás a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához

A  Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium az idei évben hallgatói kezdeményezés útján csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához. Az adománygyűjtés keretében tíz darab tizenkét kilogrammos dobozt, tíz darab cipősdobozt és két nagy zsákot töltöttünk meg adományainkkal.

Ezúton köszönjük az adományokat, valamint külön köszönetnyilvánításban részesítjük a Magyar Református Szeretetszolgálatot és a rendezvény hallgatói felelősét, Zábó Virágot az adománygyűjtés megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségükért!