Készült: 2021-06-10
Módosítás: 2021-09-13

Egyéb pályázati lehetőségek

» Nemzeti Szociálpolitikai Intézet – új pályázatok

→ „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021” (FOF2021)

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Benyújtási határidő: 2021. június 15.
További információk: https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/fof2021.

→ ”Integráltan tanuló hallássérült és siketvak általános iskolások részére jelnyelvi tolmácsolás biztosítása a köznevelési intézményekben" (programkód: JELKÖZOKT2021)

„A pályázat célja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) által biztosított évi 120 órás személyes időkereten felül személyenként a pályázati program időtartama alatt maximum 245 órában további ingyenes jelnyelvi tolmácsolás biztosítása az oktatás során, az általános iskolai integrált nevelésben-oktatásban részesülő hallássérült és siketvak gyermekek számára, az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében.”

Kizárólag olyan magyarországi székhelyű köznevelési intézmények pályázhatnak, amelyek integrált formában végzik az általános iskolás hallássérült vagy siketvak gyermekek nevelését-oktatását.

Benyújtási határidő: 2021. június 04.
További információk: https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/integraltan-tanulo-hallasserult-es-siketvak-altalanos-iskolasok-reszere-jelnyelvi-tolmacsolas-biztositasa-a-koznevelesi-intezmenyekben.

 

» Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) honlapján megjelent felhívások, kiírások

→ 2021.05.27-én megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új pályázati kiírásai

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján, 11 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg.

Az egyes kiírások keretében pl. hazai és határon túli szervezetek, illetve magánszemélyek nyújthatnak be pályázatot.

A közlemény és a kiírások az alábbi weboldalon érhetőek el: https://emet.gov.hu/felhivasok-a-nemzeti-tehetseg-program-kereteben-4/.

→ Családpolitikai célú támogatások

→→ Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása – A pályázat kódja: CSP-CSBM-21

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 2021.05.28-án, nyílt pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a

munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 30. 23.59 óra.
További információk: https://emet.gov.hu/csaladbarat-munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-csbm-21/.

→→ Civil szervezetek 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása – A pályázat kódja: CSP-DB-21

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 2021.05.28-án, nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

A pályázat célul tűzi ki a prevenció erősítését, a releváns információk kommunikálását, a gyermekkori cukorbetegség speciális problémakörének bemutatását. A pályázat célja, hogy az 1-es típusú diabétesz jellemzői, a kezelés lehetséges módja a lakosság széles körében ismertté váljanak, az érintetteket ne érje hátrányos megkülönböztetés, és a lehetőségeik tovább bővüljenek.

Olyan civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat, és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 30. 23.59 óra.
További információk: https://emet.gov.hu/civil-szervezetek-1-es-tipusu-diabetesszel-kapcsolatos-tajekoztatasi-feladatainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-csp-db-21/.

 

» Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett pályázatok

→ Mecenatúra

Pályázati felhívás Tudományos Mecenatúra Pályázathoz

Technikai útmutató

Átláthatósági nyilatkozat
( kitöltési útmutató )

 

» „Társadalmi felzárkózás 2030” – pályázat

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke, 2021. áprilisban pályázatot hirdetett „Társadalmi felzárkózás 2030” címmel.

Pályaműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:

- Az uniós roma stratégiai keretekhez kapcsolódó problémafeltáró, elemző, a szolgáltatások fejlesztését, nyomon követését, értékelését szolgáló vizsgálatok, elemzések;

- Roma és hátrányos helyzetű családok helyzete a COVID-19 okozta krízis időszakában.

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

A pályázat feltöltésének határideje: 2021. október 3. 24:00.
További információk: https://tef.gov.hu/palyazatot-hirdet-a-belugyi-tudomanyos-tanacs/.

 

» Megjelentek a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásai

Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásait. További információk: https://bgazrt.hu/megjelentek-a-karpataljai-szocialis-programcsomag-idei-felhivasai/.

 

» Magyar Templom-felújítási Program

A Magyar Templom-felújítási Program nagyon fontos lehetőséget teremt az egyházi szervezeteink számára, azáltal, hogy a program keretében nyújtott támogatás az egyházi hitéleti célú ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését szolgálja.

A program jogszabályi háttere: „a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1148/2021. (III. 31.) kormányhatározat” (Forrás: Magyar Közlöny 2021. évi 55. szám; 2021. március 31., szerda; https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2aace6b5b1ff4f8d1f88d3829cd9d47188eb52b6/megtekintes).

A Miniszterelnökség, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt.) az elmúlt hetekben már értesítést küldött a támogatásban részesült egyházi szervezetek részére.

Kiemelten felhívom a figyelmet a BGA Zrt. értesítő levelében szereplő alábbi információkra, illetve kérésekre, amelyeknek a betartása nem csak ezen pályázati projekt megvalósítása, hanem bármilyen egyéb pályázati támogatás sikeres felhasználása és az egyéb hivatalos ügyintézések, adatszolgáltatások pontos elvégzése szempontjából is kiemelt fontossággal bír.

Kiemelten fontos, hogy a szervezet elnevezése megegyezzen a közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatokkal és ennek megfelelően összhangban legyen a benyújtott dokumentumokon megjelölt elnevezéssel. Kérjük, hogy egyházak (egyházi jogi személyek) esetében a szervezet alapadatait (elsősorban: név, székhely) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal megegyezően használja. Amennyiben a létesítő okirat, törzskönyv szerinti, illetve az egyházfőhatósági igazolás szerinti név, székhely adat nem egyezik meg a NAV nyilvántartásban szereplővel, kérjük, hogy a létesítő okiraton, törzskönyvön vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okiraton szereplő adatok átvezetését kezdeményezze a NAV-nál.

 

» Egyéb szakmai és fejlesztéspolitikai dokumentumok

→ BGA Zrt. „Egyházi/nemzetiségi támogatások” – új „Általános Szerződési Feltételek” (ÁSZF) dokumentum jelent meg (hatályos: 2021.04.20-tól)
További információk: https://bgazrt.hu/fontos-megvaltozott-az-aszf/.

→ Tanoda szolgáltatás – Szakmai ajánlás (közlemény megjelenése: 2021.05.05.)

Megjelent a „Szakmai ajánlás a tanoda szolgáltatás működtetésére I. számú módosítás”.
További információk: https://tef.gov.hu/szakmai-ajanlas-a-tanoda-szolgaltatas-mukodtetesere/.

→ Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás – Szakmai ajánlás (közlemény megjelenése: 2021.05.20.)

Megjelent a „Szakmai ajánlás a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás működtetésére”.
További információk: https://tef.gov.hu/szakmai-ajanlas-a-biztos-kezdet-gyerekhaz-szolgaltatas-mukodtetesere/.

→ A 2021–2027-es fejlesztéspolitikai ciklus dokumentumai (társadalmi egyeztetés)

→→ Megjelent a 2021–2027-es időszak európai uniós támogatásaihoz kötődő eljárásrend

"A Kormány 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelete a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről"

Elérhető: Magyar Közlöny 2021. évi 91. szám; 2021.05.18.; https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c825d35891ac744db148a50400282e6714fe9419/megtekintes.

 2021. május 25-én megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) újabb verziójának összefoglalója a https://www.palyazat.gov.hu/emberi_eroforras_fejlesztesi_operativ_program_plusz weboldalon.

 2021. május 17-én közzétették a „Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve” c. dokumentumot, amely 2021. május 11-én benyújtásra került az Európai Bizottság számára. Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf.

 2021. május 17-én közzétették a Partnerségi Megállapodás tervezetét. Elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/partnersegi-megallapodas.

 

» OECD Labour Market Relevance and Outcomes (LMRO) – Partnership Initiative

Részletek

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin