Készült: 2018-01-12
Módosítás: 2024-02-13

Gazdaság és lélek: Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gazdaság és lélek: Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gazdaságpszichológiai, üzleti etikai és szervezeti önismereti szakember.

A képzés idő: 2 félév

A képzést levelező munkarendben indítjuk, félévenként 84 órában, kéthetente péntek délutánonként tartott kurzusokkal és két hosszú hétvégén tartott intenzív képzéssel.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzési cél: A gazdasági élet alapvető meghatározóinak változásával előtérbe kerül a személyiség egésze, felértékelődnek a gazdasági viselkedés etikai-morális mozgatórugói. Ezzel együtt növekszik a személyes és szervezeti igény a vállalkozó szervezetek belső önreflexiós folyamatainak erősítésére. A képzésünk a gazdasági élet ilyen irányú változásait elemzi, ezekre igyekszik felkészíteni szervezet különböző szintjein a vezetőket, szervezetfejlesztőket. Az interdiszciplináris képzésünket sikeresen teljesítők jártasságot szereznek a gazdaságpszichológia, szervezeti magatartás társadalomtudományi szempontú elemzésében, a gazdaság és a munka világában hasznosítható teológiai ismeretekben, gazdasági viselkedés keresztyén hit felől való értelmezésében. Saját projektek kialakításával mélyítik el az üzleti élet morális kérdéseivel kapcsolatos önreflexiójukat, járatossá válnak a vállalati stratégiai tervezés társadalmi felelősséget érintő kérdéseiben. A képzés során saját élményt szereznek a lelki egészség megőrzéséről, kibontakoztatásáról, megismerkednek a szervezet működésének lelki dimenzióit erősítő szervezetpszichológiai módszerek használatának előnyeivel, az alkalmazásuk szakmai-etikai kereteivel.

Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

 • Gazdaságpszichológiai, szervezetlélektani ismeretek: gazdaságpszichológia, szervezeti magatartás, szervezeti kultúra, vezetés, szociális identitás, szervezeti változásmenedzsment, szervezetfejlesztés.
 • Etikai, teológiai ismeretek, üzleti etika: munkaetika, keresztyén etika, vezetés bibliai alapjai, spiritualitás szerepe a menedzsmentben, üzleti etika, vállalati társadalmi felelősségvállalás.
 • Szervezeti önismereti gyakorlati foglalkozások: hivatásszemélyiség alakítása, stressz, stresszkezelés, kiégés, csoportdinamika, csoportmódszerek a szervezetben, pozitív pszichológia, flow a munkában, önreflektív tanulás, pályaszocializációs módszerek.

 

Részvétel feltétele: Bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Felvételi eljárás: A felvételi döntést az írásban beküldött dokumentumok alapján hozzuk meg. Az alábbi szempontok és pontszámítási mód alapján. A felvételi döntést csak a határidőre megküldött dokumentumok figyelembevételével tudjuk meghozni, kérjük ezeket feltétlenül elküldeni a jelentkezési lappal együtt.

A felvételi pontszámítás:

 1. a) 10-20 pont között számít be a jelentkező által becsatolt azon felsőfokú oklevél minősítése, amelynek alapján kéri felvételét a szakra. Jeles minősítésű oklevél 20 pontot, jó minősítésű oklevél 17 pontot, közepes minősítésű oklevél 15 pontot, elégséges minősítésű oklevél 10 pontot ér.
 2. b) 0-50 pont között számít be a megjelölt oklevélhez vezető képzésen szerzett valamennyi érdemjegyének átlaga. Ennek számításához a két tizedes jegyre kerekített kumulált súlyozott tanulmányi átlagának tízszeres szorzatát vesszük.
 3. c) 0-30 pont kapható a felvételi pályázathoz csatolandó motivációs levélre, az önéletrajzban megjelenő releváns szakmai tapasztalatra, a korábban elkészített dolgozat, tanulmány, szakdolgozat összefoglalójára (max. 4000 leütés terjedelemben). Ezt a pontszámot a felvételi bizottság határozza meg.

  Az egyenlő pontszámot elért hallgatók között a jelentkezés benyújtásának ideje számít, a jelentkezését korábban hiánytalanul benyújtott jelentkezőt részesítjük előnyben.

Szakfelelős: Dr. Kiss Paszkál, intézetvezető egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Szakon oktat többek között: Dr. Bakacsi Gyula, Dr. Tomka János, Dr. Mármarosi András, Dr. Kun Attila, Dr. Siba Balázs, Dr. Koltói Lilla, Dr. Borsi Attila, Dr. Nagybányai Nagy Olivér, Takács Péter, Dr. Szabó-Bartha Anett, Dr. Kövesdi Andrea, Dr. Szummer Csaba, Dr. Kiss Paszkál.

Szakért felelős intézet: KRE BTK Pszichológiai Intézet.

Kapcsolattartó: Kovács Sarolta (Pszichológia Intézet Továbbképző Központ): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +3630/ 115 0768

Tanulmányi ügyintéző: Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): papp.zsuzsanna, 1-483-2882.

Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik – bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Önköltség: 220.000 Ft/félév

A hosszú hétvégék szállás- és étkezési költsége egy félévre várhatóan összesen 70.000 Ft / félév – a jelenlegi aktuális árak szerint –, ami változhat.
A szállás- és étkezési költségeket a hallgatók egyénileg rendezik a szállásadók felé, valamint az utazásukat is önállóan oldják meg.
 

Várható kezdési időpont: 2024 szeptember

A képzés minimális és maximális kapacitása: 10-20 fő

A képzés gyakorisága: kéthetente pénteken délutánonként és két hosszú hétvégén tartott intenzív képzéssel. Péntekenként 13-20 óra között, a hosszú hétvégéken péntek-vasárnap tart a képzés.

A tervezett képzési napok: Később kerül meghatározásra.

 

A képzés helye: 1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület (a hétvégi képzések kihelyezett vidéki helyszínen lesznek).

Képzési és kimeneti követelmények: pdf.

A képzés mintatanterve: pdf.

Tantárgyleírás: pdf.

Jelentkezés: elektronikusan: https://btk.kre.hu/btkfelveteli/

Az elektronikus jelentkezéskor csatolandó dokumentumok:

(vagy elküldhető e-mailen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre; vagy postázandó a következő címre: KRE BTK Pszichológiai Intézet, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.)

 • korábban elkészített dolgozat, tanulmány, szakdolgozat összefoglalója (max. 4000 leütés terjedelemben),
 • szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • oklevél-másolat,
 • leckekönyv-másolat (régi típusú oklevéllel rendelkezők esetén) vagy Neptunból kinyomtatott leckekönyv-kivonat (elvégzett félévek átlaga),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Figyelem, az elektronikusan kitöltött, majd e-mailen pdf formában megkapott jelentkezési lapot nyomtatást követően aláírva mindenképp postázni szükséges!

Postacím: KRE BTK Pszichológiai Intézet, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Jelentkezési határidő (postabélyegző dátuma): 2024. május 31.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, elhelyezkedési lehetőség: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy képzési struktúránk szélesítésével biztosítsuk olyan tudás megszerzésének a lehetőségét, amellyel a diplomás munkavállalók a munkaerő-piaci pozíciójukat javíthatják. A képzésben részt vettek vezetőként saját vállalkozásuk irányításában, profitorientált és non-profit szervezetek vezetésében hasznosíthatják a szervezeti önismeret és a hivatásszemélyiség fejlesztésének módszereit. Szervezetfejlesztő szakemberként alkalmazni tudják a közösségi, etikai irányú szervezetfejlesztési modellek, módszerek használatában szerzett jártasságukat, és gyakorlati munkájuk interdiszciplináris pszichológiai, üzleti etikai, teológiai alapjai megerősítést nyernek.

A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FNYF/1324-2/2017