Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-02-16

A BA-képzés célja
A német BA alapképzés célja német nyelven magas szinten kommunikáló, német-magyar nyelvi közvetítői (fordítói, tolmácsolási) képességekkel és a német nyelvről, irodalomról, kultúráról beható ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.
 
A BA-képzés szerkezete
Az alapképzés ideje 6 félév. Az elvégzendő tárgyakhoz ún. kreditpontokat rendeltünk. Az alapképzés során a hallgatóknak 180 kreditet kell megszerezniük. Ebből 120 kreditet kell a főszakon teljesíteni, a fennmaradó pontokat pedig vagy egy mellékszak vagy a német szakirányon belüli specializáció elvégzésével szerezhetik meg. Mellékszakot a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kínálatából választhatnak hallgatóink. Azoknak, akik német főszakjuk ismereteit kívánják elmélyíteni, két specializációs lehetőséget kínálunk, melyek közül az 50 kredites, egy felsőfokú szakirányú továbbképzéssel azonos értékű szakmai fordítás specializációt választják a legtöbben. Az alapképzést igazoló bizonyítvány germanisztika, német szakirányú alapszakos bölcsész minősítést ad a mellékszak vagy a szakon belül végzett specializáció feltüntetésével.
 
Néhány példa tantárgyi kínálatunkból
Az alapképzésben elvégzendő tárgyakat modulokra, tantárgycsoportokra bonthatjuk.

Bölcsészettudományi és filológiai stúdiumok: pl. Bevezetés az irodalom- és nyelvtudományba, Kutatási és szakszövegírási ismeretek
Germanisztika alapszak közös stúdiuma: pl. Germán nyelvek és kultúrák
Német nyelvi modul: pl. Nyelvtani gyakorlat, Beszéd- és stílusgyakorlat, Szókincsbővítés és gyakorlati stilisztika, Fejlődési tendenciák a mai német nyelvben
Nyelvészeti ismeretek: pl. Áttekintő német alaktan és mondattan, Lexikológia, Szociolingvisztika, Dialektológia, Magyar-német kontrasztív nyelvi elemzések
Irodalmi ismeretek: pl. A német irodalom története 1700-tól napjainkig, Líra-, dráma-, prózaszövegek olvasása, Az irodalomtudomány módszerei
Kultúra- és médiatudományi ismeretek: pl. Bevezetés a kultúratudományba, Bevezetés a művészettörténetbe, Médiatudományi alapismeretek, Irodalom és medialitás, Az irodalom a film világában

Az alapképzés elvégzése után lehetőség nyílik a felsőfokú tanulmányok folytatására a mesterképzésben. Német főszakos hallgatóink némettanári, ill. a mellékszakjuknak megfelelő tanári mesterszakot végezhetnek, valamint 2011 szeptemberétőldiszciplináris mesterképzésünkre jelentkezhetnek.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin