Záróvizsga (2018. június)

BA-képzés:

- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2018. március 16., péntek (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a kötött szakdolgozatok és a CD leadásának végső határideje 2018. április 03., kedd.

Tanulmányi Osztályra leadandó:
• 2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
• 1 db CD-Rom.
Tanszékre leadandó:
• a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

MA-képzés:

Diszciplináris:
- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2018. március 16., péntek (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2018. április 03., kedd.
Tanulmányi Osztályra leadandó:
• 2 példány kötött szakdolgozat témabejelentővel (eredeti/másolat)
• 1 db CD-Rom.
Tanszékre leadandó:
• a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Tanári:
- záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2018. március 16., péntek (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a portfólió leadásának végső határideje 2018. május 18., péntek.
A kapcsolódó dolgozatot (ha van ilyen), és a CD-t a portfólióval együtt kell leadni.
Portfólióhoz csatolni kell a „C” típusú tanítási gyakorlat naplót!
Tanulmányi Osztályra leadandó:
• 1 példány portfólió
• 1 példány eredeti C típusú munkanapló
• 2 példány kapcsolódó dolgozat beköttetve, témabejelentővel(eredeti/másolat)
• 1 db CD-ROM.
Tanárképző Központba leadandó:
• 1 példány portfólió
• C típusú munkanapló jegyeket tartalmazó oldalai (ezt a gyakorlat végzésének félévében le kell adni)
• a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.
Szaktanszékre leadandó:
• 1 fűzött példány kapcsolódó dolgozat a kapcsolódó dolgozat vezetőjének szaktanszékére
• a tanszék által meghatározott számú CD-ROM.

Szakirányú továbbképzés:
- a záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2018. március 16., péntek (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a szakdolgozat és a CD leadásának végső határideje 2018. április 03., kedd.
Tanulmányi Osztályra leadandó:
• 2 példány kötött szakdolgozat – témabejelentővel (eredeti/másolat)
• 1 db CD-ROM
Szaktanszékre leadandó:
• a tanszék által meghatározott számú fűzött példány.

Szakfordító és műfordító szakirányú továbbképzésen 2 példány záródolgozat és 2 db CD-ROM leadása kötelező a Tanulmányi Osztályon.
A záróvizsgára jelentkezés végső határideje 2018. március 16., péntek (a szaknak megfelelő záróvizsgára jelentkezési lap és az oklevél-mintalap leadása kitöltve)
- a záródolgozat leadásának végső határideje: 2018. május 18., péntek.

A szakdolgozatba be kell köttetni a témabejelentő lapot és a plágiumnyilatkozatot (TVSZ. 5. számú függelék). A szakdolgozat utolsó oldalát (még a mellékletek előtt) alá kell írni.

A CD/DVD-n leadott szakdolgozatot műanyag tokban kell leadni. A CD/DVD tok fedőlapjának elkészítése a következő linken érhető el: http://www.kre.hu/szakdolgozatborito/.
Tájékoztatom, hogy a leadott CD/DVD-t kizárólag a fenti linkről kinyomtatott fedőlappal fogadjuk el!
A lemezre is rá kell írni a szakdolgozat a szakdolgozat készítőjének nevét, szakját, a konzulens nevét és a dolgozat benyújtásának évét.
A lemezen található fájlnév tartalmazza a szakdolgozat készítőjének nevét, a szakdolgozat címét és a benyújtás évét.
A lemezen szerepelnie kell a nyomtatott formához csatolt összes mellékletnek.
(Tanulmányi és vizsgaszabályzat 76–86. §)

A sétáló cédula leadása minden hallgatónak kötelező legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel. A formanyomtatvány megtalálható a honlapon az űrlapok között.

Pszichológus hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot, mindenki másnak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben ügyfélfogadási időben.

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását.

Március 16-án az Egyetem zárva tart, ezért a záróvizsgára való jelentkezés végső határideje március 19. hétfőre módosul.

Április 03. kedden a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálati irodája a Reviczky utcában (és csak itt) kivételesen nyitva tart (9-12 és 13-15 óra között).

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin