„In Memoriam of Dr. Anne Vainikka” konferencia beszámoló

„In Memoriam of Dr. Anne Vainikka” címmel a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar–Észt Tudományos Akadémiák közötti mobilitási projekt keretében az MTA Nyelvtudományi Intézete közös nemzetközi konferenciát szervezett Anne Vainikka emlékére 2019. november 22-én és 23-án, amelyre 12 országból érkeztek a kutatók 16 egyetemről - kutatóintézetből. A szervezésben részt vett a Finn Nagykövetség is, a konferencián Őexcellenciája Markku Virri, Finnország magyarországi nagykövete is részt vett.

Anne Vainikka (1958‒2018) Amerikában élő finn elméleti nyelvész volt, 1989-ban írt disszertációját a finn mondattan egyik úttörő munkájának tartják. Utolsó nagy vállalkozása egy, az egész uráli nyelvcsaládra kiterjedő szintaktikai team-munka megalapozása, kidolgozása és irányítása volt.

Ő maga úgy fogalmazta meg a célját, hogy szeretné, ha legalább egy részét sikerülne megőrizni ennek hatalmas kincsesbányának, amíg még nem késő anélkül, hogy az eltérő nyelvészeti szemléletmódok közé ékelődő mesterséges falak megakadályoznák a belőle kinyerhető tudás szabad áramlását. Ezt a befejezéséhez közeledő munkát a Károli Gáspár Református Egyetem berkeiben koordinálják és szerkesztik tovább.

A konferencián köszöntőt mondott Dr. habil. Horváth Géza dékán és Őexcellenciája Markku Virri, Finnország magyarországi nagykövete. A nagykövet átadta a konferenciára beérkező finn témájú poszterekért a Finn Nagykövetség különdíjait. A konferencia keretében kiállított posztereket az egyetem Néderlandisztika Tanszéke melletti folyosóján mutatták be a kutatói és a diákszekció képviselői. Számos külföldi és magyar résztvevő mellett több Károlis hallgató is prezentálta poszterelőadását, illetve segített a szervezésben (t.i. a holland szakos Groffen Laura, Krasznai Kármen, Németh Villő, Nyeste Sára, Simon Sára, Szabó Dominika, Szegő Márton).

A kulturális program részéként az első estét a Premier KultCafé és Moziban megrendezett filmvetítéssel zárták a résztvevők (A gyilkos, a szűz, az árnyék), illetve másnap a konferencia záróeseménynek is számító Maria Faust Machina, észt-dán-amerikai együttes koncertjét hallgatták meg Opus Jazz Clubban. A Bod Péter Könyvtár előtti hallban egy észt-lett-magyar kiállításmegnyitóra és a 100 éves a Lett Köztársaság című kiállítás megnyitására is sor került.

A konferencia szervezőit, Tamm Annét, a Néderlandisztikai Tanszék egyetemi docensét, Oszkó Beatrixot, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársát és Kubínyi Katalint, az ELTE Finnugor Tanszékének adjunktusát, Tóth Gabriellát, az Angol Nyelvészeti Tanszékének óraadóját és Nagy Juditot, az ELTE doktori hallgatóját a Károli-ösztöndíjasok (Andó Júlia, Fazekas Gyöngyvér, valamint Fekete Nikolett) segítették munkájukban.

A tudományos előadások szinopszisait a BTK-KRE Néderlandisztikai Tanszék szerkesztett kötetben publikálta. A konferenciáról további információkat a konferencia honlapján (https://btk.kre.hu/vainikka/) találhatnak.

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin