Jó eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás

2.280 felvett jelentkezővel eredményesen zárta a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárást a Károli Gáspár Református Egyetem, és ezáltal a jövőben is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményeinek egyike marad.

Az összes (2.280) felvett jelentkező 56%-a a KRE valamely alapképzésén, 17%-a osztatlan képzésen, 17%-a mesterképzésen, míg 10%-a valamely felsőoktatási szakképzésen kezdi meg hamarosan a tanulmányait. Természetesen továbbra is az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége volt a legnagyobb: a felvett jelentkezők több mint 76%-a támogatott szakok valamelyikére került be. A jelentkezők többsége idén is a nappali munkarendet választotta: a felvettek 64%-a nappali képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2020/2021-es tanév őszi félévében.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra 1.370 jelentkező került felvételre. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Egyetemünk legnagyobb kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a tavalyi évhez képest még növelni is tudta a felvettek létszámát.

Egyetemünk több képzése esetében is – mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzésekre jelentkezőket tekintve – köszönhetően a magas átlagpontszámoknak jól felkészült elsőéves hallgatók kezdhetik meg tanulmányaikat 2020 szeptemberében a Károlin. Gratulálunk a felvettek elért eredményeihez!

Az alapképzések közül a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakirány, a pszichológia, az anglisztika, a szociológia alapképzési szakok, az osztatlan képzések közül az osztatlan tanárképzések, míg a mesterképzések közül többek között a pszichológia és a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakok bizonyultak a legnépszerűbbeknek, de az újonnan induló társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzési szakot is többen választották.
 
Ugyanakkor vannak olyan képzéseink is, ahol a töretlen népszerűség és a magas felvett létszám mellett emelkedett a képzésre történő bejutáshoz szükséges felvételi ponthatár, ilyen többek között a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar anglisztika és pszichológia alapképzése.

2020 szeptemberétől indul először a Károli Gáspár Református Egyetemen a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak kínai szakiránya. A pszichológia alapképzést angol nyelven a központi felvételi eljárás keretében első ízben, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon második évben hirdettük meg, és kifejezetten magas volt az érdeklődés a képzés iránt.

Jó hír mindazok számára, akiknek az általános felvételi eljárásban nem sikerült bejutni vagy nem is jelentkeztek, hogy Egyetemünk a 2020. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban is meghirdetett képzéseket, többet állami ösztöndíjas finanszírozási formában, melyekről részletesen az alábbi oldalon olvashatnak: www.kre.hu/potfelveteli