Kiváló eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás

2.522 felvett jelentkezővel eredményesen zárta a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárást a Károli Gáspár Református Egyetem és ezáltal a jövőben is az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye marad. Az idei eljárásban Egyetemünk a felvettek létszámát 10,61%-kal növelni tudta a 2020. évi általános felvételi eljáráshoz képest!

Az Állam- és Jogtudományi Karra 879, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra 1.281, a Szociális és Egészségtudományi Karra 122, a Tanítóképző Főiskolai Karra 240 jelentkező került felvételre. Bár hitéleti képzéseink esetén a felvételi eljárás még nem fejeződött be, az eddigi eredmények alapján a jelentkezők a tavalyi évhez hasonló létszámban nyertek felvételt.

Az Állam- és Jogtudományi Kar esetén nagymértékű, több mint 26%-os a felvett jelentkezők összlétszám-növekedése. A karon a levelező munkarendű alapképzések tekintetében 129%-kal nőtt a tavalyi évhez képest a felvettek létszáma. Örömteli eredmény, hogy a jogász osztatlan képzés esetén a tavalyi évhez képest annak ellenére nőtt a felvettek létszáma, hogy a képzésen a felvételi ponthatárok emelkedtek.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon továbbra is töretlen az érdeklődés a pszichológia alapképzési szak, az anglisztika alapképzési szak, valamint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya iránt, annak ellenére, hogy a ponthatárok ezen képzések esetén is emelkedtek. Az idei felvételi eljárásban a kar levelező munkarendű alapképzéseire a felvettek létszáma 4,35%-os növekedést, a levelező munkarendű mesterképzésekre felvettek létszáma pedig 19%-os növekedést mutat.

A tavalyi évhez képest a Szociális és Egészségtudományi Karon a legnagyobb arányú a növekedés: 114%-kal több mint kétszeresére nőtt.

A Tanítóképző Főiskolai Karon a tavalyi évhez képest 50%-kal nőtt a felvettek létszáma.

A magas átlagpontszámoknak köszönhetően jól felkészült elsőéves hallgatók kezdhetik meg 2021 szeptemberében tanulmányaikat a Károlin.

Gratulálunk a felvettek elért eredményeihez!

Jó hír mindazok számára, akiknek az általános felvételi eljárásban a kiválasztott képzésre nem sikerült bejutni, hogy Egyetemünk a 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban is meghirdet képzéseket, melyekről hamarosan részletesen hírt adunk!