Felvételt hirdet a Benda Kálmán Szakkollégium

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak szakmai előmenetelének támogatása céljából alapított, a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendő Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium felvételt hirdet a 2022/2023. tanévre.

A szakkollégiumba olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a normál curriculumon túlmenően bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket, és szívesen lesznek egy építő közösség tagjai. A kari főépülettől csupán néhány perc sétára, a Horánszky utcában található Szakkollégium nyolc műhelye várja a jelentkezőket. A szakkollégiumba felvett hallgatók kiválósági ösztöndíjban részesülnek.

A szakkollégisták egy vagy két műhelybe nyerhetnek felvételt. Két műhelybe történő jelentkezés esetén, amennyiben a hallgató mindkét műhelybe felvételt nyer, mindkét műhely óráit köteles látogatni és tevékenyen részt venni a műhelyek munkájában. Két műhelybe történő jelentkezés esetén a műhelyválasztás sorrendiséget is jelent, azaz az első helyen megjelölt műhely a hallgató főműhelye, az nem adható le.

A szakkollégiumba bentlakó és bejáró státuszra egyaránt lehet pályázni. Bejáró szakkollégista elsősorban budapesti vagy Budapest környéki lakhellyel rendelkező szakkollégista lehet.

Szakkollégiumi tagság iránti pályázatot nyújthat be:

 a) alapképzési szakos hallgató: a tanulmányainak megkezdésekor, valamit két félév elvégzését követően, tanulmányai 3. félévének megkezdését megelőzően. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak a meghirdetett felvételi eljárás keretében jelentkezhet, ha a pályázatából megállapítható, hogy kivételes tehetséggel és kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá felvétele esetén – amennyiben a szakja ezt lehetővé teszi – felveszi a 4 féléves szakkollégiumi specializációt. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket.

b) mesterképzési szakos hallgató: kizárólag a tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg (az 1. félévének megkezdését megelőzően) pályázhat kollégiumi tagságra;

c) osztatlan tanárképzési szakos hallgató: tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg, majd ezt követően minden tanévkezdést megelőzően pályázhat szakkollégiumi tagságra, de legkésőbb a tanulmányai 7. félévének megkezdése előtt. Nem a tanulmányai kezdetekor jelentkező osztatlan tanárképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 10. (szerda).

A felvételi elbeszélgetés (járványügyi helyzettől függően személyes vagy online) időpontja: 2022. augusztus 22. (hétfő), 9 óra

A járványügyi helyzettől függően megvalósuló személyes felvételi elbeszélgetés helyszíne: 1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Jelentkezni az alábbi online felületen lehet: https://btk.kre.hu/benda/index.php/felveteli/urlapdev

Az elektronikus felvételire történő jelentkezési laphoz csatolni kell (fel kell tölteni) az alábbi dokumentumokat (PDF- vagy DOC-formátumban):

  • a jelentkező önéletrajzát (PDF-formátumban);
  • motivációs levelét (PDF- vagy Word-formátumban);
  • az egyetemi szakjához kapcsolódó és az általa legjobbnak ítélt írásbeli dolgozatának/publikációjának egy példányát (PDF- vagy Word-formátumban);
  • a szakjának megfelelő, őt ismerő szaktanár ajánlását, középiskolából érkező jelentkező esetén egy középiskolai tanárának ajánlását (PDF- vagy Word-formátumban).


A felvételihez csatolhatók az űrlapon feltüntetett eredményeit, tevékenységét, körülményeit igazoló dokumentumok is.

A felvételi eredményéről 2022. augusztus 26-án értesítjük a jelentkezőket.

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumról bővebben az alábbi oldalakon olvashat:

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html

https://btk.kre.hu/benda/