Elhunyt dr. Posgay Ildikó

Dr. Posgay Ildikó,  a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Nyelvtudományi Intézet (jelenleg Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője 2022. július 6-án, életének 76. évében elhunyt. Búcsúztatására 2022. július 22-én 11 órakor kerül sor a Budaörsi Újtemetőben. 

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Posgay Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének (jelenleg ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense 2022. július 6-án, életének 76. évében elhunyt.
Posgay Ildikó fő kutatási területei az onomasztika, a dialektológia és nyelvföldrajz, valamint a szociolingvisztika (kontaktusnyelvészet, nyelviattitűd-kutatás) voltak. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és az International Society of Dialectology and Geolinguisticsis, valamint az MTA köztestületi tagja volt.
Az ELTE magyar–orosz szakának elvégzése után közvetlenül, 1970-ben lett a Nyelvtudományi Intézet munkatársa, ahol nyugdíjba vonulásáig, 38 éven át dolgozott. Doktori értekezését szülei szűkebb pátriája, a számára is oly kedves Rábacsanak személyneveiről írta. Kezdő kutatóként Kiss Lajos mellett részt vett a Földrajzi nevek etimológiai szótárának összeállításában, számos szócikk szerzője, szerkesztője volt. 1978 és 1985 között az Imre Samu vezette Regionális köznyelvi kutatások munkacsoportjának kutatójaként végzett vizsgálatokat a Rábaközben. 1990-től a nemzetközi együttműködés keretében készülő Kárpát nyelvatlasz (Obscsekarpatszkij dialektologicseszkij atlasz, OKDA) magyar munkafolyamatait koordinálta Balogh Lajossal. 2001-ben jelent meg szerkesztésében az OKDA 6. kötete.
1995-től az Élőnyelvi Osztály főmunkatársa, 2003-tól a Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Osztály vezetője volt, vezette és irányította az Utónévbizottságot. Részt vett a Helyesírási Bizottság munkájában, A magyar helyesírás szabályainak 2015-re elkészült, legújabb kiadásának munkálataiban is.
1996-tól, szinte az egyetem megalakulásától, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének docense. Számos tanítványát segítette, indította el a kutatói pályán: „Diákjai felé nyitott, segítőkész, közvetlen, a tanári hivatást valóban hivatásként megélő lelkiismeretes tanárként gondolhat rá tanítványai hosszú sora” – írja róla hajdani hallgatója, N. Fodor János nyelvész.
Posgay Ildikó búcsúztatására 2022. július 22-én 11 órakor, római katolikus szertartás szerint kerül sor a Budaörsi Újtemetőben, ahol szeretett férje, Szabó T. Ádám, erdélyi nyelvész, művelődéstörténész is nyugszik. Három gyermeke, öt unokája, rokonai, barátai, kollégái és tanítványai emlékeznek rá szeretettel és hálával.
gyászjelentés itt olvasható.