Meghívó: Károli Könyvek és Károli jegyzetek bemutatója

A Károli Gáspár Református Egyetem,
a L’Harmattan Kiadó és a Patrocínium Kiadó
szeretettel meghívja
a Károli Könyvek sorozat és a Károli jegyzetek
bemutatására

2012. február 15-én szerdán, 16 órakor
a KRE BTK Dísztermében (VIII. Reviczky u. 4.)

Rektori köszöntő:
dr. Bozsonyi Károly rektorhelyettes

A Károli Könyvek sorozatot bemutatja:
dr. Sepsi Enikő sorozatszerkesztő, a KRE BTK dékánja
és Gyenes Ádám, a L’Harmattan Kiadó igazgatója

A Károli jegyzetek sorozatot bemutatja:
dr. Dobrocsi Szilvia, a KRE ÁJK oktatója,
a Patrocínium Kiadó szerkesztője

Bemutatásra kerülő kiadványok
Lovász Irén: Szakrális kommunikáció
(Károli Könyvek/Monográfia, KRE-L’Harmattan, 2011)

Szabó András és Petrőczi Éva (szerk.):
A zsoltár a régi magyar irodalomban
(Károli Könyvek/Tanulmánykötet, KRE-L’Harmattan, 2011)

Lázár Imre et al.: Környezet és emberkép
(Patrocínium-KRE BTK, 2011)

Galsi Árpád: Jakab, az Úr testvére
(Károli Könyvek/Mongoráfia/Questiones Theologiae, KRE-L’Harmattan, 2011)


A könyveket bemutatják:
Dr. Bozsonyi Károly
a KRE BTK Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének vezetője

Dr. Zsengellér József
a KRE HTK dékánja és a Hittudományi Doktori Iskola vezetője
és a Questiones Theologiae felelős kiadója

Dr. Pecsuk Ottó
a Magyar Bibliatársulat főtitkára

Dr. Dávid István
a KRE TFK Kántorképző Intézetének vezetője, orgonaművész

A könyvbemutató hetében a Károli Gáspár Református Egyetem
és a L’Harmattan Kiadó kedvezményes könyvárusítást rendez
a KRE BTK aulájában.


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin