A Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttest a kormány

Együttműködési megállapodást írt alá Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szabó István a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes egyházi tulajdonba adásáról.

A megállapodással – a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozatnak, illetve a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozatnak megfelelően, összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa 2016. február 17-én kelt elvi döntésével – a Kormány megerősítette abbéli szándékát, hogy a Károlyi–Csekonics Palotaegyüttest ingyenesen a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kívánja adni a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére, és ennek érdekében törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé.

Fotó: Árvai Károly/kormany.hu

A Miniszterelnökség a birtokba adást megelőzően, a műemléki és örökségvédelmi szempontok figyelembevételével, saját hatáskörben lebonyolítja a Károlyi–Csekonics-palotaegyüttes teljes körű, átfogó, állagmegóvó felújítását.

A Kormány a megállapodással hozzájárulását adja, hogy - a vonatkozó jogszabályok szerint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett – ingyenesen tulajdonba adott kastélyt a Magyarországi Református Egyház a Károli Gáspár Református Egyetem részére oktatási céllal hasznosítsa, annak érdekében, hogy a magyarországi református felsőoktatás legfontosabb intézménye méltó elhelyezést és lehetőséget kapjon arra, hogy társadalomépítő szerepét a Magyarországi Református Egyház hitvallásának megfelelően tölthesse be.