Nyelvtudás - Háttér és lehetőség

Egyre inkább globalizálódó világunkban a tudományos élet mellett a munkaerőpiacon is elengedhetetlenné válik egy vagy több nyelv ismerete.

Bár a képzést elvégzik, nyelvtudás, nyelvvizsga hiányában tízezrek maradnak el a diplomától. Úgy tűnik, nem lehet elégszer pufogtatni a frázist: a (nyelv)tudás hatalom.


Az Eurostat minden évben kiad egy felmérést, melyben minden uniós ország nyelvtanulási statisztikáit közlik. A legutóbbi kutatás eredményeit 2015 szeptemberében publikálták, a 2013-as év adatai alapján. Magyarországra nézve a társadalom egészét tekintve elszomorítóak a tendenciák. Különösen erős, megdöbbentő különbséget láthatunk, ha a nyelvoktatást az általános iskola felső tagozatában vesszük górcső alá: a magyar 11-12 éves tanulók csupán 1,3 %-a tanul két idegen nyelvet. Ez az arány Szlovákiában 84, míg Ausztriában 100%!

Világszerte az elsődlegesen tanult idegen nyelv az angol, azonban jelentős különbségeket látunk az egyes országok között: nem igazán találunk olyan európai uniós országot, ahol az angol, mint első idegen nyelv 95% alatt lenne, hazánkban ez az arány azonban csupán 68,5%. Magyarországon tanulják ugyanis a legtöbben a németet, mint elsődleges idegen nyelvet az Unióban, a diákok több mint egyötöde, 20,4% választja elsőként.

A nyelvtanulási olló az életkor változásával egyre jobban kinyílik, a magyarok mintegy háromnegyede nem beszél idegen nyelvet. Ennek ellenére több álláskereső oldal is arról számol be, hogy a nyelvismeret, akár egzotikus nyelv ismerete - legyen szó hollandról, oroszról, vagy épp portugálról -, jelentősen megkönnyíti az álláskeresést és komoly esélyt teremt arra, hogy valaki magasabb bért kapjon.

Egyetemünk nagyon fontos célkitűzése, hogy a megváltozott munkaerőpiaci viszonyoknak megfelelően minél több nyelv tanulására adjon lehetőséget a diákoknak! Az Idegen Nyelvi Lektorátuson (INYL) kedvező áron a következő nyelveket lehet tanulni kezdő szinttől felsőfokig: angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol. További különleges nyelveket is tanulhatunk a Károlin: kezdő csoportok indulnak finn, kínai, norvég, portugál és észt nyelvből. Az összesen 48 órás nyelvi kurzusokat a szorgalmi időszakhoz igazítva heti 4 órában tartják. Fontos kiemelnünk továbbá a Theolinguát, amely államilag elismert, kétnyelvű, egyházi szaknyelvi vizsgalehetőséget biztosít angol, német és olasz nyelvből.

Láthatjuk, hogy nyelvtudás nélkül nem lehetséges hatékonyan jövőt kreálni. Ebben is óriási segítséget nyújt és fontos társadalmi küldetést tölt be a Károli!

Az Eurostat felmérése a 2013-as évről megtekinthető ezen a linken:http://bit.ly/1YCSk54