Regisztrációs link:  www.kre.hu/nyiltnap

Időpontok:

december 16. Nyílt nap
időpont: december 16. hétfő, 10:00 óra
alapképzési szakok: germanisztika-német, germanisztika-néderlandisztika, keleti nyelvek és kultúrák - japán, kommunikáció- és médiatudomány, szociológia, szabad bölcsészet
Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
 

december 16. Mesterszakos nyílt nap 
időpont: december 16. hétfő, 13:00 óra
Minden mesterképzési szak: anglisztika angol nyelven; irodalom és kultúratudomány; új rendszerű, rövidciklusú tanárképzés; japanológia; kommunikáció- és médiatudomány; művészettörténet; néderlandisztika; német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven, pszichológia; szociológia; társadalom-viselkedéselemzés; színháztudomány; történelem; vallástudomány.
Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

december 17. Nyílt nap
időpont: december 17. kedd, 14:00 óra
alapképzési szakok: anglisztika, magyar, történelem; osztatlan tanárképzés
Helyszín: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

december 18. Nyílt nap – pszichológia BA
időpont: december 18. szerda, 10:00 óra
alapképzési szakok közül: pszichológia
Helyszín: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

január 27. Nyílt nap
időpont: január 27. hétfő, 10:00 óra
alapképzési szakok: germanisztika-német, germanisztika-néderlandisztika, keleti nyelvek és kultúrák - japán, kommunikáció- és médiatudomány, szociológia, szabad bölcsészet 
Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

január 27. Mesterszakos nyílt nap
időpont: január 27. hétfő, 13:00 óra
Minden mesterképzési szak: anglisztika angol nyelven; irodalom és kultúratudomány; új rendszerű, rövidciklusú tanárképzés; japanológia; kommunikáció- és médiatudomány; művészettörténet; néderlandisztika; német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven, pszichológia; szociológia; társadalom-viselkedéselemzés; színháztudomány; történelem; vallástudomány.
Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

január 28. Nyílt nap
időpont: január 28. kedd, 14:00 óra
alapképzési szakok közül: anglisztika, magyar, történelem; osztatlan tanárképzés
Helyszín: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

január 29. Nyílt nap – pszichológia BA 
időpont: január 29. szerda, 10:00 óra
alapképzési szakok közül: pszichológia
Helyszín: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 

 

Szerkesztői előszó

Iskolai teljesítmény és szülői bevonódottság

A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei Magyarországon az SNI és BTM-mel diagnosztizált 6, 8, 10-ik évfolyamos gyermekek körében

Az országos kompetenciamérés során felvett, szabadidős sporttevékenységre irányuló adatok elemzése és standardjainak közlése

Születni tudni kell? Az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a szülők munkájának rendszeressége az észlelt társadalmi helyzet és a lakókörnyezet vonatkozásában

A szülők tanulmányokba való bevonódásának összefüggése az iskolai teljesítménnyel

Hibabecslési eljárások véletlen jelenségek paramétereinek becslésére

Relations between parental involvement and school performance in the light of data from national assessment of basic competencies (Nabc) 2017

Results of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc) –amongst 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with sen and Btm disorder

Relationship between leisure & sports activities and school performance in the light of data from the national assessment of basic competencies (Nabc) 2017 survey

The relationship of school achievement with parents’ employment status, perceived social status, and living environment as reflected in findings of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

The relationship between school achievement and paternal involvement in children’s school activities as judged by headmasters in the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

Estimation methods on standard error of different statistical parameters

Excel tábla letöltése

2019. február 7-én harmadik alkalommal került sor a KRE BTK-n a Fordításoktatás szakmai napra, ezúttal a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Fordítástudományi Szakosztálya és a KRE Angol Nyelvészeti Tanszéke, illetve a KRE Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely projektjének keretein belül tevékenykedő Összehasonlító és korpusznyelvészeti fordításkutató műhely szervezésében.

A szakmai nap mindig egy aktuális fordításoktatási téma köré szerveződik, melyről a hazai egyetemek, illetve a fordítási piac szakembereit kérdezik. Idén a felkért előadók (Furkó Péter, KRE; Heltai Pál, ELTE; Kovács Tímea, KRE; Robin Edina, ELTE; Seidl-Péch Olívia, BGME; Ugrin Zsuzsanna, BGME) ismertették a korpusznyelvészet és kontrasztív nyelvészet korszerű kérdéseit, módszereit, kutatási eredményeit. A fordítóirodák vezető lektorai, terminológusai (Gál-Berey Tünde, Császár Terézia, Villámfordítás; Klenk Márk OFFI) pedig a számítógéppel támogatott fordítás elő- és utómunkálatait és az ehhez szükséges fordítási kompetenciákat mutatták be.

A szakmai nap oldott légkörében érdekes kérdések hangzottak el a hallgatóság részéről is.

A program záróeseményeként bemutatták a korábbi két konferencia tematikus kiadványait (Modern Nyelvoktatás 2018, 3-4. sz., Fordítástudományi különszám; Dróth Júlia szerk.: Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatásban, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2018).

A szakmai nap két kiemelkedő eseménye a nyitó és a záró előadás volt. Az első előadó, Heltai Pál professor emeritus a fordításoktatásban alkalmazható kontrasztív elemzés területeit ismertette. Előadása előtt a szervezők, valamint az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolájának hallgatói köszöntötték a tanár urat 75. születésnapja alkalmából.

A délutáni záróelőadást pedig Prószéky Gábor professzor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója tartotta a gépi fordítás mai lehetőségeiről, kutatási eredményeiről.

Köszönjük minden hozzájárulónak és résztvevőnek a sikeres szakmai napot. A fényképekért és a videofelvételért külön köszönet a fordit.hu vezetőjének, Bálint Andrásnak.

 

Alkategóriák

 

Nyelvórák felvételételének gyakorlati útmutatója

A nyelvórákat a NEPTUN rendszeren keresztül tudja felvenni.
Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpont alatt Tárgytípusnál válassza ki, hogy „Egyéb szabadon választható tárgyak” és Tárgyak listázása. "Csak a meghirdetett tárgyak"-nál legyen pipa, és válassza ki az aktuális félévet.
Ezután megjelennek a szabadon választható tárgyak, köztük a nyelvórák is, „INYL” tárgykóddal kezdődve. Érdemes Tárgykód alapján sorba rendezni a találati listát.A nyelvórák időpontját és csoportbeosztását óramegbeszélésen egyeztetik az adott tanárral, tanárokkal. Az óramegbeszélések időpontjáról majd itt, ill. a faliújságokon tájékozódhatnak.

Amennyiben betelt a csoport és nem tudja felvenni a kurzust, abban az esetben is várjuk szeretettel az óramegbeszélésre. Ott kiderül, hogy ténylegesen hányan vannak és ha van szükség rá, új kurzusokat hirdetünk meg.

Károlis hallgatóknak a nyelvórák díja egy félévre 10.000 Ft, melyet - őszi félév esetén november, tavaszi esetén április folyamán - NEPTUNon keresztül kell rendezni. Az összeg kiírása központilag történik. Akkor tudja rendezni, mikor a kiírt összeg megjelenik.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube