Aktív Apák - Sztárayné Dr.Kézdy Éva - LEZÁRULT

Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

Vezető: Sztárayné Dr. Kézdy Éva

Létrejötte: 2019. szeptember

A 20651B800 témaszámú kutatási program 2020. augusztus 31-én lezárult. A Családszociológiai Kutatócsoport további tevékenysége: https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/848-csaladszociologiai-kutatocsoport.html

 

Tagjai:

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

 Témaszám: 20651B800

Az „Aktív apák” c. kutatási projekt célja, hogy kvalitatív, mélyinterjús módszerrel egy feltáró kutatást végezzen azon édesapák körében, akik több-kevesebb időre vállalják, hogy ők maradnak otthon a gyermekükkel. A nemzetközi és hazai szakirodalomban ez egy viszonylag feltáratlan terület, ugyanis a munka- és a magánélet összehangolásával, a kisgyerekes szülők helyzetével, munkaerőpiacra történő visszatérésével foglalkozó kutatások elsősorban az édesanyákra koncentrálnak. Az édesapákat is széleskörben megillető családtámogatási lehetőségek ellenére a statisztikai adatok alapján arra következtetünk, hogy a gyermeknevelés és gyermekgondozás feladatai a magyar társadalomban az értékek és a gyakorlat alapján továbbra is a nőkre hárulnak. Kutatásunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon milyen nehézségekkel, előítéletekkel, problémákkal és sikerekkel találkoznak az „aktív apák”? Hogyan, milyen motivációk mentén hozták meg döntésüket és ez hogyan alakította át önértékelésüket és a családi viszonyokat, valamint a családban betöltött szerepeket?

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

1.  Sztárayné Kézdy ÉvaDrjenovszky ZsófiaDupcsik Csaba

 
2. Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia és Dupcsik Csaba (2019) Miért megy az apa gyesre? In Furkó Péter - Szathmári Éva (szerk.) Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés. Studia Caroliensia sorozat. Budapest: KRE, L'Harmattan: 220-232.

3. Sztárayné Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia és Dupcsik Csaba:  - Hungarian Stay-at-Home Fathers: A New Alternative for Mitigation of Parents’ Work-life Conflict? Social Inclusion - absztrakt elfogadva, cikk feltöltve (2020.02.29.), visszajelzések alapján javítások elvégezve (2020.03.15.) (Terjedelme: 6 000 szó)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

 

Az "Aktív apák" c. kutatási projekt 2020. augusztus végén lezárult. A Családszociológiai Kutatócsoport további tevékenységéről az alábbi honlapon tájékozódhatnak:

https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/848-csaladszociologiai-kutatocsoport.html

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin