Az Anglisztika Intézet felhívása a hallgatóknak TDK részvételre

Az Anglisztika Intézet felhívása a hallgatóknak TDK részvételre a 2024/25-ös tanévben

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kétévente rendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), ahol a kiemelkedő tudományos munkát végző egyetemi hallgatók mutatják be kutatási eredményeiket. A 37. OTDK 2025 áprilisában kerül megrendezésre. Az OTDK-n való részvétel fontos feltétele az intézményi TDK konferencián bemutatott dolgozat, melyet a zsűri az országos versenyen való bemutatásra javasol. A helyi TDK folyamat célja a hallgatók önálló kutatási munkájának ösztönzése, az OTDK-ra való eredményes felkészülés segítése és a minőségi pályamunkák kiválasztása.

A helyi (intézeti) TDK konferenciát 2024. november 25-28. között rendezi az Anglisztika Intézet az anglisztika szakos hallgatók összes évfolyama számára. A TDK konferenciára időben benyújtott nevezési lappal és leadott pályamunkával (dolgozat) lehet jelentkezni. Érdemes minél korábban jelentkezni, elkezdeni a kutatómunkát, és bekapcsolódni a TDK folyamatba.

A választható kutatási tudományterületek a következők: irodalom, történelem, kultúra, nyelvészet, nyelvpedagógia, fordítástudomány. A dolgozat célja a hallgató önálló kutatási eredményeinek megfogalmazása angol nyelven. Fontos, hogy a kutatás és az abból készülő dolgozat meghaladja a képzés keretében kötelezően előírt feladatokat és tananyagot, ezáltal a hallgató saját szakmai érdeklődését, önálló kutatási tevékenységét bizonyítsa, tehát szemináriumi dolgozattal nem lehet pályázni. Ugyanakkor végzős BA hallgatók szakdolgozati kutatási témával is jelentkezhetnek, illetve indulhatnak az OTDK-n a szakdolgozatukkal tartalom szempontjából megegyező pályamunkával.

A helyi TDK konferencián való részvétel lépései:

 

1. A kutatási téma kiválasztása és a témavezető felkérése

A kutatási téma kiválasztásában a témavezetőnek felkért oktató is segíthet. A témavezető felkérése a hallgató feladata. Fontos, hogy a kutatás tudományterülete egyetlen meghatározott terület legyen (pl. irodalom), a kutatás témája ne elegyítsen össze nem egyeztethető tudományterületeket (pl. irodalom ÉS nyelvészet).

 

2. Első TDK összejövetel: 2024. szeptember 12.

Tájékoztató a TDK folyamatról és az OTDK-ról. A hallgatók feltehetik a TDK-zással és az OTDK-val kapcsolatos kérdéseiket.

 

3. Jelentkezési lap kitöltése és leadása

A Jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges a dolgozat tudományterületének, témájának és előzetes címének megadása, valamint a témavezető aláírása.

A Jelentkezési lap itt tölthető le

A Jelentkezési lapokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. október 7.

 

4. A TDK dolgozat első változatának (1st draft) elkészítése a témavezető irányításával

 

5. A TDK dolgozat első változatának (1st draft) benyújtása

A dolgozat terjedelme: min. 20.000 leütés (karakter szóközökkel; kb. 7-8 oldal), hivatkozással és irodalomjegyzékkel együtt.

A dolgozatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. október 7.

A hallgatók a bírálóktól írásos visszajelzést kapnak dolgozatukról.

 

6. Második TDK összejövetel: 2024. október 22. (Tréningheti program)

A dolgozat első változatának bemutatása: A hallgatók 10-15 perces, ppt-vel kísért angol nyelvű prezentáció formájában bemutatják eddigi kutatási eredményeiket. A prezentációkat kérdések, javaslatok és szakmai vita követi.

 

7. A TDK dolgozat második változatának (2nd draft) elkészítése a témavezető irányításával, valamint a bíráló észrevételeinek és javaslatainak figyelembevételével

 

8. A dolgozat második változatának (2nd draft) benyújtása

A dolgozat második változata (2nd draft) egyben az intézeti TDK konferencián bemutatandó dolgozat, amely alapján a hallgatók továbbjuthatnak a 37. OTDK-ra.

A dolgozat terjedelme: min. 40.000 leütés (karakter szóközökkel; kb. 15-16 oldal), hivatkozással és irodalomjegyzékkel együtt.

A dolgozatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kérjük elküldeni.

Beérkezési határidő: 2024. november 18.

A hallgatók a bírálóktól írásos értékelést kapnak dolgozatukról.

 

9. Intézeti TDK konferencia: 2024. november 28.

A dolgozat második változatának (2nd draft) bemutatása: A hallgatók 20 perces, ppt-vel kísért angol nyelvű prezentáció formájában bemutatják kutatási eredményeiket. A prezentációkat kérdések, szakmai vita és értékelés követi (10 perc). Az intézeti zsűri a benyújtott TDK dolgozat és annak szóbeli bemutatása alapján javaslatot tesz a kiemelkedő pályamunkák OTDK-ra bocsátására. A 2024 őszi félévében abszolutóriumot szerző hallgatók ekkor szerezhetik meg legkésőbb a 2025 áprilisában rendezendő 37. OTDK-ra való továbbjutás jogát.

 

10. A 37. OTDK-ra bocsátott dolgozat feltöltése

A továbbjutott hallgatók az OTDT-től emailt kapnak a dolgozat feltöltéséhez szükséges információkkal, és az email érkezésétől számított 30 napon belül feltöltik a dolgozatukat az OTDT elektronikus rendszerébe.

 

11. A 37. OTDK-ra való nevezés

A továbbjutott hallgatók elvégzik a nevezéssel kapcsolatos feladataikat az OTDT rendszerben:

a) kitöltik a dolgozathoz kapcsolódó adatokat,
b) feltöltik a rezümét,
c) véglegesítik a nevezést,
d) az OTDK nevezési lapot kitöltik + aláírják + beszkennelt pdf formátumban feltöltik.

A nevezés végső határideje 2025. január 15. 16:00! Ezt követően nem lehet dokumentumot feltölteni. A dolgozat feltöltése nem elég a nevezéshez: a fenti a)-d) lépéseket is el kell végezni.

 

12. Értesítés a nevezés elfogadásáról

A hallgatók az OTDT-től értesítés kapnak a nevezés elfogadásáról.

 

13. A hallgatók számára hozzáférhetővé válik a dolgozatukra kapott két bírálat az OTDT rendszerben

Minden dolgozatot 2 bíráló értékel. A bírálók maximum 30-30 pontot adhatnak a dolgozatra: a 60 pontból legalább 35 pontot kell elérni a 2 bírálótól együttesen ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a 37. OTDK-n. A beérkezett bírálatokat 2025. március 31-én teszik elérhetővé a pályázók számára.

 

14. Harmadik TDK összejövetel: Gyakorló alkalom (2025. április 1-10. között)

A 37. OTDK-n tartandó prezentáció gyakorlása céljából a továbbjutott hallgatók 20 perces előadást tartanak a dolgozatuk alapján (ppt-vel), ezt 10 perces kérdés-válasz rész követi. A jelenlévő oktatók javaslatokat adnak az előadás fejlesztésére és az OTDK bírálatokban felvetett kérdésekre és ellenvetésekre adható válaszokra.

Az ezen az alkalmon való részvétel javasolt mind a 2024 áprilisában, mind a 2024 novemberében továbbjutott hallgatóknak.

 

15. A dolgozat bemutatása a 37. OTDK Humán Tudományi Szekcióján: 2025. április 15-17.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem

A hallgatók 20 perces prezentációt tartanak a dolgozatukról, ezt 10 perces vita követi. A dolgozatra a két bírálótól együttesen maximum 60 pontot, az előadásra maximum 40p-t lehet kapni.

A központi OTDK felhívás és az egyes szekciók felhívásai és mellékletei:

https://otdk.hu/otdk/aktualis-otdk

 

A Humán Tudományi Szekció felhívása és mellékletei:

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/human-tudomanyi-szekcio

 

Hasznos tanácsok:

https://otdk.hu/hallgatoknak/hogyan-tdk-zz

 

További információkért az Anglisztika Intézet TDK felelőséhez, Dr. Gálla Edithez fordulhatnak az alábbi email címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Eredményes kutatómunkát kívánok!

 

Dr. Gálla Edit

TDK felelős

 

De Vries Institute

 
Humanity in God’s Image - Reflecting Faith kurzus oktató kollégák részére
 
Az egyik legrégebbi partnerintézményünk, a Calvin University keretein belül működő De Vries Institute 
 
Humanity in God’s Image - Reflecting Faith címmel kurzust indít angol nyelven.
 
Jelentkezni ill. további információt kérni a kurzus címére kattintva lehet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023/2024. tanévre felvett hallgatók részére

Tisztelt Leendő Hallgatónk!

 

A tanévnyitó ünnepség 2023. szeptember 4. (hétfő) 10:00 órakor a Kálvin téri Református Templomban (Budapest IX., Kálvin tér 7.) kerül megrendezésre. Önt, szüleit és hozzátartozóit az évnyitón szeretettel várjuk!
Kérjük, hogy szíveskedjen(ek) legkésőbb 9:45-ig a helyszínre érkezni.

 

Beiratkozási tájékoztató « kattintson a sorra!

 

Beiratkozási tájékoztató a szakirányú továbbképzési szakokra felvett hallgatók részére

Beiratkozási időpontok szakirányú továbbképzési szakra felvétel nyert hallgatók számára

 

Beiratkozási tájékoztató a 2023. évi pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók részére

 

Beiratkozási időpontok az általános és a pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára megegyeznek:

Alapképzés  (BA) szakok

Mesterképzés  (MA) szakok

Osztatlan tanári mesterképzés

Mestertanári képzések (2, 4 féléves)

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A 2023/2024. tanév I. félévében doktori képzésre felvételt nyert hallgatók személyes jelenléttel történő beiratkozása 2023. szeptember 1-jén 12 órakor történik.

A képzésre történő beiratkozásról és a félévkezdéssel kapcsolatos további információkról augusztus hónap folyamán fogjuk elektronikus módon (e-mailben; Neptun üzenetben) tájékoztatni az érintett hallgatókat.

 

 

Tájékoztató pszichológia alapképzésre és mesterképzésre felvett hallgatóknak

 

Károli BTK Gólyatalálkozó – Gólyanapok és Gólyatábor

(kizárólag alapképzés és osztatlan tanárképzés nappali munkarendjére felvételt nyert hallgatók részére)

 

TEHETSÉGGONDOZÁS: BENDA KÁLMÁN BÖLCSÉSZET-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak szakmai előmenetele támogatása céljából alapított, a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendő Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium a 2023/2024. tanévre felvételt hirdet.  Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a normál curriculumon túlmenően bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket, és szívesen lesznek egy építő közösség tagjai. A kari főépülettől csupán néhány perc sétára, a Horánszky utcában található Szakkollégium nyolc műhelye várja a jelentkezőket.

A szakkollégiumba felvett bentlakó és bejáró hallgatók tanulmányaik teljes ideje alatt szakkollégiumi kiválósági ösztöndíjban részesülnek.

A szakkollégiumba bentlakó és bejáró státuszra egyaránt lehet pályázni. Bejáró szakkollégista elsősorban budapesti vagy Budapest környéki lakhellyel rendelkező szakkollégista lehet.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 8. (kedd)

A jelentkezés az alábbi online felületen: https://btk.kre.hu/benda/index.php/felveteli/urlapdev

Bővebb információ a szakkollégiumról és a jelentkezésről: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html

 

Tanulmányi szakfelelősök elérhetősége

 

DIÁKHITEL HIRDETMÉNY


A Diákhitel 2. ügyintézésének menetével kapcsolatos információkért, kérjük, kísérje figyelemmel a 
https://diakhitel.hu/diakhitel2/ oldalt. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel 2. szerződésszámának rögzítési határideje: 2023. augusztus 24. (csütörtök) 12:00 óra.

Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot Németh Anna Klárával a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Diákhitel plakát

Diákhitel szórólap

 

Információ a nyelvtanulási lehetőségekről

 

Baleset-, munka- és tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

 

Kollégiumi jelentkezés
A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2023A) felvettek esetén a kollégiumi jelentkezés a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévétől a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történik 2023. augusztus 1-10. között.
A kérvényt a Neptun-ban (belépés után) az Ügyintézés/Kérvények menüben találják, a pályázatot itt tudják kitölteni, a szükséges csatolmányokat itt tudják feltölteni.

 

Bethlen Gábor Kollégium:
https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bethlen-gabor-kollegium.html

Óbudai Diákhotel:
http://www.kre.hu/portal/images/doc/Obudai-Diakhotel-TAJEKOZTATO.pdf
http://www.kre.hu/portal/images/doc/Obudai-Diakhotel-GYIK.pdf

 

Állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatóknak:

Felhívjuk figyelmüket, hogy az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

Magyar Állami Ösztöndíj részletes tájékoztató

Magyar Állami Ösztöndíj besorolási döntés melléklet

The most importand information about the Hungarian state scholarship

 

Tájékoztatás a KRE NEPTUN gyűjtőszámla használatáról

 

Számlaigénylés
Az aktuális számlaigénylési tájékoztató hamarosan feltöltésre kerül a honlapra a Neptun belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is.

A megküldés határideje: 2023. augusztus 21. (hétfő)

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek lesznek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Utólagos számlaigénylés:

FIGYELEM! A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

 

Fogyatékossággal élők számára tájékoztató:
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

 

Tanulmányi határidők 2023/2024

Tanulmányi határidők 2023-2024 ősz

Tanulmányi határidők 2023-2024 tavasz

 

Diákigazolvány igénylésének menete

 

 

Üdvözlettel:

BTK Tanulmányi Osztály

 

 

 

 

 

Károli English Studies Conference for Graduate and Post-Graduate Students

epulet

Welcome to the homepage of the Károli English Studies Conference for Graduate and Post-Graduate Students (KESC), 2 May 2024

The Institute of English Studies at Károli Gáspár University invites graduate and post-graduate students to present 15-minute papers in all fields of English studies.

Confirmed keynote speaker: Dr. habil. Kinga Földváry, Pázmány Péter Catholic University
Deadline for abstracts: 10 March 2024
Further information: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

Program

Károli English Studies Conference for Graduate and Post-Graduate Students, 2nd May 2024

Preliminary Program:

13:40 Conference Registration

14:00–14.15 Conference Opening – Miklós Péti, Head of the Institute of English Studies, KRE

14:15–15:45 Panel Session I

15:45–16:00 Coffee Break

16:00–17:10 Keynote Lecture – Dr. habil. Kinga Földváry, PPKE

17:10–17:30 Coffee Break

17:30–19:00 Panel Session II

19:00 Closing Remarks

Cheese & Wine Reception in the Garden (registration needed)

 

Venue

Institute of English Studies
Faculty of Humanities and Social Sciences Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary,

Dózsa György út 25, 1146 Budapest, Hungary

See MAP

[ Back to menu ]


Contact

Institute of English Studies
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
1146 Budapest, Dózsa György út 25.

Abstracts should be sent to Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

For further information contact the organizing team at Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

See also https://www.facebook.com/KaroliEnglish/

[ Back to menu ]

 

 

 

HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

Hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinknak szóló, karrierépítéssel kapcsolatos információkat, álláshirdetéseket, gyakornoki munkákat, workshop, előadás stb. a heti hallgatói karrierhírlevélben (Neptun-üzenetben és e-mailben), valamint Facebook-oldalunkon hirdetjük meg. Ezeket Word-formátumban lehet eljuttatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Ez a szolgáltatásunk ingyenes.

Végzett hallgatóinknak szóló álláshirdetéseket az alumni portálon publikáljuk, amiről az álláshírlevélre regisztrált hallgatók, öregdiákok e-mailben is azonnal értesülnek. A hirdetőknek lehetőségük van saját maguknak menedzselni a hirdetéseiket az oldalon, erről bővebb információ itt található.

Az egyetem évente 2 alkalommal rendezi meg a Károli Közösségi Napokat (tréninghét). Erre is szívesen várunk karrierépítéssel kapcsolatos előadásokat és workshopokat. Amennyiben ez a lehetőség érdekli, vegye fel velünk e-mailben a kapcsolatot.

Lehetőség van a szorgalmi időszakban is karrierépítéssel, karrierlehetőségekkel kapcsolatos témában előadás, workshop vagy beszélgetés megszervezésére. Ennek részleteiről (időpont, helyszín, tematika) előzetesen egyeztessenek velünk.

Plakátot és szórólapot is ki tudunk rakni az épületeinkben, ha eljuttatják őket az egyetemre, az alábbi címre:

Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Karrieriroda
1091 Budapest, Kálvin tér 9.

Standos megjelenésre is van lehetőség a központi (Reviczky utcai) épületünk aulájában, amennyiben ezt az egyetem vezetése jóváhagyja, erről Sziki Ágnes kari igazgató asszonnyal tudnak egyeztetni. (E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Amennyiben több lehetőség is érdekli Önöket, arról keret-megállapodást tudunk kötni partnereinkkel.

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkategóriák

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin