Diskurzusjelölők Nyelv- és Műfajközi Kutatása (Multidiszciplináris diskurzuskutatások) -  prof. Dr. Furkó B. Péter 

 

Vezető: Furkó B. Péter (Anglisztika Intézet)

Létrejötte: 96/2018 sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A diskurzusjelölők kutatása olyan nyelvészeti alapproblémákat vet fel, mint a pragmatika és szemantika határfelületeinek, illetve szétválaszthatóságának kérdése, a grammatikalizáció folyamata és irányultsága, a kohézió és koherencia elkülönítése , a konceptuális és propoziciós jelentés közti különbségtétel, a genderlektusok megkülönböztetésének legitimitása és az írott és a beszélt (megtervezett, illetve spontán) nyelvhasználat közötti különbségek feltárása.

A kutatócsoport létrehozásának célja az volt, hogy a KRE-BTK pragmatika területen dolgozó főállású oktatói összehangoltan végezzék kutatói tevékenységüket, nagy presztizsű publikációkat hozzanak létre, és kiemelt nemzetközi konferenciákon -- például az  International Pragmatics Association (IPrA) és a Discourse-Pragmatic Variation and Change (DIPVAC) -- mutathassák be kutatási eredményeiket. A pszichológus és számítógépes nyelvész kollégák bevonásának célja az interdiszciplinaritás növelése és az intézet- és intézményközi együttműködés fokozása volt.

A kutatócsoport résztvevői közül hatan több, mint egy évtizede figyelemmel kísérik egymás kutatásait, emellett több közös kutatásban és publikációban vettek részt (vö. Furkó-Nagy-Tóth 1997, Furkó-Abuczki 2014 és 2015, Furkó-Dér 2018, Furkó-Abuczki-Kertész 2019, Furkó-Dér-Vaskó-Madsen szerk. 2019).

A résztvevők önálló és közös kutatásai is a diskurzusjelölők által felvetett problémákat vizsgálták (pl. multifunkcionalitás, grammatikalizáció, jelentés egyértelműsítés, prozódiai elemzések, multimodalitás, nyelv- és műfajközi elemzések) melyek a két pszichológus és a számítógépes nyelvész kolléga csatlakozása révén további szempontokkal (pl. a személyiségjelek és a diskurzusjelölőhasználat viszonya, a gépi tanulás / automatizált annotáció perspektívái stb.) egészülnek ki.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent és megjelenésre elfogadott publikációk: 

 1. Furkó Péter (2021) An Interdisciplinary Approach to Discourse-Pragmatic Variation in English, Párizs-Budapest: L'Harmattan, 202pp. 
 2. Csontos Nóra (2021) A szövegszerveződésre irányuló metapragmatikai reflexiók a tudomány szakszövegeiben Magyar Nyelv 117: 278-297
 3. Dóla Mónika (2021) Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához. L’Harmattan Kiadó, ISBN: 978-963-414-756-5, 186 oldal
 4. Schirm Anita (2021) Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl. Budapest, Loisir Kiadó, 263pp (szakmai lektor: Furkó Péter)
 5. Dér Csilla Ilona. 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem / L’Harmattan Kiadó, ISBN 978-963-414-744-2, 248pp. (szakmai lektorok: Csontos Nóra és Furkó Péter)
 6. Furkó Bálint Péter. 2020. Discourse Markers and Beyond - Descriptive and Critical Perspectives on Discourse-Pragmatic Devices across Genres and Languages, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan, 285pp, DOI: 10.1007/978-3-030-37763-2, 285pp.
 7. Dér Csilla Ilona-Csontos Nóra, Furkó Péter. 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 2. rész Magyar Nyelv 116(2): 156-165. , DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.2.156
 8. Dér Csilla Ilona-Csontos Nóra-Furkó Péter. 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 1. rész Magyar Nyelv 116(1): 40-48. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.1.40
 9. Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Furkó Péter. 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A 'mondom' szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143:(4) pp.481-494
 10. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Dorte Madsen (szerk.) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Palgrave MacMillan, Cham, Svájc, 318p. ISBN: 978-3-030-27572-3, link: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723
 11. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Madsen Dorte. 2019. Chapter 1: Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan, 1-12.
 12. Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220.
 13. Crible, Ludivine; Abuczki, Ágnes; Burkšaitiene, Furkó, Bálint Péter; Nijole; Nedoluzhko, Anna; Rackevičiene, Sigita; Oleškevičiene, Giedre Valunaite; Zikánová, Šárka. 2019. Functions and translations of discourse markers in TED Talks: A parallel corpus study of underspecification in five languages, Journal of Pragmatics 142: 139-155 (Q1 besorolású folyóirat)
 14. Oleškevičienė Giedrė Valūnaitė, Rackevičienė Sigita, Šliogerienė Jolita, Burkšaitienė Nijolė, Mažeikienė Viktorija, Mockienė Liudmila, Crible Ludivine, Abuczki Ágnes, Zikánová Šárka, Furkó Péter B. 2019. Fuzzy Boundaries in the Different Functions and Translations of the Discourse Marker and (Annotated in Ted Talks) In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan,  pp. 239-257. Chapter 11 , 19 p.
 15. Furkó Bálint Péter, Abuczki Ágnes, Kertész András 2019.Discourse Markers in Different Types of Reporting, In: Alessandro Capone, Manuel García Carpintero, Alessandra Falzone (szerk.) Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Heidelberg: Springer Verlag, 2019. pp. 243-276. (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology), https://doi.org/10.1007/978-3-319-78771-8_12
 16. Dér Csilla Ilona (megjelenés előtt) A szóval és a hát diskurzusjelölővel álló hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatokról 
 17. Csontos Nóra (megjelenés előtt) Figyelemirányítás a mondás konstruálásában 

 

Nyilvános megjelenések:

 1. Furkó Péter-Tóth Ágoston: Manual and Automated Annotation of English Discourse Markers in Natural Conversations and Mediatized Political Discourse. Discourse-Pragmatic Variation and Change 5 (DiPVaC 5), Virtual Panel, The University of Melbourne, Arts West, 2021. december 14-16.
 2. Furkó Péter: A diskurzusjelölők automatizált annotálása szemantikai mezők mentén, Pragmatika kerekasztal 2020: A lexikai pragmatika Magyarországon (2000-2020), Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, 2020. október 2 (felkért előadó)
 3. Dér Csilla Ilona, Furkó Péter, Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-rõl (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University), Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozatának felolvasó ülése, ELTE BTK, 2019. november 27. (felkért előadók)
 4. Dér Csilla Ilona: Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
 5. Furkó Péter: Marginal Discourse Markers - Perspectives from Manual and Automated Annotation. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14.
 6. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: “Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter) 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
 7. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
 8. Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondom mint idézésjelölő a különböző műfajokban. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
 9. Csontos Nóra Valeurs, principes didactique, gestes professionnels, resources Symposium Bi-plurilinguisme dans l’éducation. Enseigner et apprendre en plusieurs langues. (INALCO, Párizs, november 22-23.)
 10. Csontos Nóra Les préverbes du hongrois (dans le cadre de la sémantique cognitive) Enseignement-apprentissage de la grammaire en L2 : approches, outils et perspectives (INALCO, Párizs, november 22.)

 

Szekcióelnökségek:

 

 1. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14. (Furkó Péter, szekció: Discourse Markers);
 2. DN3-ALED Congress, Université de Cergy-Pontoise, Párizs, Franciaország, 2019. szeptember 11-14. (Furkó Péter, szekció: Populism and Othering);
 3. XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16. (Furkó Péter, szekció: Könyvbemutatók az alkalmazott nyelvészet tárgykörében)

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin