Vezető: Furkó B. Péter (Anglisztika Intézet)

Létrejötte: 96/2018 sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A diskurzusjelölők kutatása olyan nyelvészeti alapproblémákat vet fel, mint a pragmatika és szemantika határfelületeinek, illetve szétválaszthatóságának kérdése, a grammatikalizáció folyamata és irányultsága, a kohézió és koherencia elkülönítése , a konceptuális és propoziciós jelentés közti különbségtétel, a genderlektusok megkülönböztetésének legitimitása és az írott és a beszélt (megtervezett, illetve spontán) nyelvhasználat közötti különbségek feltárása.

A kutatócsoport létrehozásának célja az volt, hogy a KRE-BTK pragmatika területen dolgozó főállású oktatói összehangoltan végezzék kutatói tevékenységüket, nagy presztizsű publikációkat hozzanak létre, és kiemelt nemzetközi konferenciákon -- például az  International Pragmatics Association (IPrA) és a Discourse-Pragmatic Variation and Change (DIPVAC) -- mutathassák be kutatási eredményeiket. A pszichológus és számítógépes nyelvész kollégák bevonásának célja az interdiszciplinaritás növelése és az intézet- és intézményközi együttműködés fokozása volt.

A kutatócsoport résztvevői közül hatan több, mint egy évtizede figyelemmel kísérik egymás kutatásait, emellett több közös kutatásban és publikációban vettek részt (vö. Furkó-Nagy-Tóth 1997, Furkó-Abuczki 2014 és 2015, Furkó-Dér 2018, Furkó-Abuczki-Kertész 2019, Furkó-Dér-Vaskó-Madsen szerk. 2019).

A résztvevők önálló és közös kutatásai is a diskurzusjelölők által felvetett problémákat vizsgálták (pl. multifunkcionalitás, grammatikalizáció, jelentés egyértelműsítés, prozódiai elemzések, multimodalitás, nyelv- és műfajközi elemzések) melyek a két pszichológus és a számítógépes nyelvész kolléga csatlakozása révén további szempontokkal (pl. a személyiségjelek és a diskurzusjelölőhasználat viszonya, a gépi tanulás / automatizált annotáció perspektívái stb.) egészülnek ki.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent és megjelenésre elfogadott publikációk: 

 

 1. Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra, Furkó Bálint Péter (megjelenésre elfogadva) A mondván diskurzusjelölő funkciói. Magyar Nyelv 116(1)
 2. Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Furkó Péter. 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A 'mondom' szerepe az idézés jelölésében. MAGYAR NYELVŐR 143:(4) pp.481-494
 3. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Dorte Madsen (szerk.) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Palgrave MacMillan, Cham, Svájc, 318p. ISBN: 978-3-030-27572-3, link: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723
 4. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Madsen Dorte. 2019. Chapter 1: Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan, 1-12.
 5. Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220.
 6. Crible, Ludivine; Abuczki, Ágnes; Burkšaitiene, Furkó, Bálint Péter; Nijole; Nedoluzhko, Anna; Rackevičiene, Sigita; Oleškevičiene, Giedre Valunaite; Zikánová, Šárka. 2019. Functions and translations of discourse markers in TED Talks: A parallel corpus study of underspecification in five languages, Journal of Pragmatics 142: 139-155 (Q1 besorolású folyóirat)
 7. Oleškevičienė Giedrė Valūnaitė, Rackevičienė Sigita, Šliogerienė Jolita, Burkšaitienė Nijolė, Mažeikienė Viktorija, Mockienė Liudmila, Crible Ludivine, Abuczki Ágnes, Zikánová Šárka, Furkó Péter B. 2019. Fuzzy Boundaries in the Different Functions and Translations of the Discourse Marker and (Annotated in Ted Talks) In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan,  pp. 239-257. Chapter 11 , 19 p.
 8. Furkó Bálint Péter, Abuczki Ágnes, Kertész András 2019.Discourse Markers in Different Types of Reporting, In: Alessandro Capone, Manuel García Carpintero, Alessandra Falzone (szerk.) Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Heidelberg: Springer Verlag, 2019. pp. 243-276. (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology), https://doi.org/10.1007/978-3-319-78771-8_12

 

Nyilvános megjelenések:

 

 1. Dér Csilla Ilona: Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
 2. Furkó Péter: Marginal Discourse Markers - Perspectives from Manual and Automated Annotation. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14.
 3. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: “Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter) 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
 4. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
 5. Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondom mint idézésjelölő a különböző műfajokban. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
 6. Dér Csilla Ilona, Furkó Péter, Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-rõl (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University), Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozatának felolvasó ülése, ELTE BTK, november 27. (DCs és FP felkért előadók)
 7. Csontos Nóra Valeurs, principes didactique, gestes professionnels, resources Symposium Bi-plurilinguisme dans l’éducation. Enseigner et apprendre en plusieurs langues. (INALCO, Paris, 22 et 23 novembre)
 8. Csontos Nóra Les préverbes du hongrois (dans le cadre de la sémantique cognitive) Enseignement-apprentissage de la grammaire en L2 : approches, outils et perspectives (INALCO, Paris 22 novembre)

 

Szekcióelnökségek:

 

2019: 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14. (Furkó Péter, szekció: Discourse Markers);

2019: DN3-ALED Congress, Université de Cergy-Pontoise, Párizs, Franciaország, szeptember 11-14. (Furkó Péter, szekció: Populism and Othering);

2019: XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16. (Furkó Péter, szekció: Könyvbemutatók az alkalmazott nyelvészet tárgykörében)