Orpheus Noster 14. évf. 2. sz. (2022)

Tartalom


Somodi Júlia – Valente Albertina Victoria – Erdős Veronika: Filmfeliratozás tanórán. A hibakusák dokumentumfilmjeihez készített filmfeliratok tanulságai, 66–80.

Frazer-Imregh Monika (ford.): Angelo Poliziano: Levelek, II. könyv, 1–2. levél, 81–82.

Fülöp József: Esszék a nulladik órából, 83–85.

Pallós Áron – Szijártó Hajnalka (ford.): Marie Luise Kaschnitz: Emberek és dolgok 1945-ben: Az énről; A dolgokról, 86–92.

Samu Veronika: Kortárs Japanológia II. Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Szerk.: Wakai Seiji – Sági Attila. Károli Gáspár Református Egyetem – Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 250 pp., 93–95.

Gergely Attila: Megélt vallástörténet. Nemeshegyi Péter SJ: A kelet-ázsiai vallások története. Szerk. Vámos Péter. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2020, 137 pp., 96–98.

G. Bogár Edit: Klasszikus művek újrafordítása. Szerk. Gulyás Adrienne – Mudriczki Judit – Sepsi Enikő – Horváth Géza. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2021, 296 pp., 99–103.

Kiss-Mikó Nikoletta: Polgár Balázs: Csata a Harsány-hegynél (1687) – Háború, régészet és kulturális örökségvédelem. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapest, 2020, 242 pp., 104–107.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin