Innovációk a Pedagógusképzésben és a Köznevelésben Kutatócsoport - Dr. habil. Bodonyi Edit

Intézet: Tanárképző központ

Vezető: Dr. habil Bodonyi Edit

https://btk.kre.hu/index.php/bodonyi-edit

Létrejötte: 100/2018 (10. 03.) sz. KT határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Az iskolai gyakorlatok az uniós tendenciákkal összhangban, a pedagógusképzés kiemelten fontos részei egyetemünkön is. A tanítási gyakorlatokat kísérő mentori munka fejlesztéséhez kutatásra, nemzetközi kitekintésre van szükség. Angolszász és német nyelvterületen több kutatás is olvasható a témában, de közép-európai összehasonlításban nem végeztek ez idáig kutatást a mentori tevékenységre vonatkozóan. Azt vizsgáljuk, hogy a különböző mentori rendszerek hogyan reagálnak az új kihívásokra (az újabb generációk hatékony fejlesztésének minőségileg megváltozott módszereire, az iskola és a pedagógusok funkcióinak megváltozására).

Az eredményeket a mentorok minél szélesebb körével kívánjuk megosztani és a mentorképzés programjába beilleszteni. Kutatási programunk kiemelt célja az egyetemi képzés és a partneriskolák közötti kapcsolat erősítése, a mentorok támogatása, a kutatócsoport tagjai számára szakmai fejlődés biztosítása, publikációs tevékenységük és tudományos előmenetelük ösztönzése.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

Bodonyi Edit - Pazonyi Judit (2020): Gondolatok a tanárképzésről. Budapesti tanácskozás a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Tanárképző Központjában. In.: Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L-6, Z-F LINGUA, Bratislava. pp. 111-134. ISBN: 978-80-8177-075-3

 

Majzikné Lichtenberger Krisztina, Fischer Andrea: A mentorképzés megújítása: Az új képzés jó gyakorlatai a Károli Gáspár Református Egyetemen

In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. International Research Institute, Komarno. 2020.

  1. 341-349. ISBN: 978-80-89691-65-4

 

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea:  A reflexiót segítő mentori kommunikáció. In: H. Varga Gyula (szerk.) Személyközi és Médiakommunikációs tudatosság az iskolában. 

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2020. pp. 263-275. (megjelenés alatt )

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

 

Innovációk, alternatívák a pedagógiában

A 2019/2020-as kutatásunkban azt vizsgáltuk egyebek mellett, hogy a tanárképzés szerkezete és tartalma mennyire készíti fel a végzős hallgatókat és a leendő mentorokat a paradigmaváltásra, amely iskoláinkban ugyanúgy jelen van, mint a teljes társadalomban. Munkatervünkkel összhangban, a 2020. szeptember 30-án lezárult kutatás folytatásaként új projektünkben arra szeretnénk választ kapni, hogy milyen innovációk, illetve új alternatívák szolgálják a köznevelést itthon és külföldön, különös tekintettel a V4 országok közoktatására.

A kutatás vezetője Pazonyi Judit (egyetemi docens), további résztvevői Bodonyi Edit, a TKK főigazgatója (habilitált, egyetemi docens) és Simonfi Zsuzsanna (egyetemi adjunktus). Az adminisztratív feladatokat Blázy Árpádné (T: 483 29 33, 06 20 391 37 11) látja el.

Kutatásunk egyik központi témája az ún. ’homeschooling’ kérdése. Azt vizsgáljuk, hogy milyen formákban, milyen jogszabályi keretek között létezik ez a régi – új tanulási forma, milyen igények hívták létre, mi a célkitűzése, deklarált pedagógiai elve, milyen nézeteket közvetít, és ezeknek megfelelően mi a feladatvállalása a gyermek oktatása-nevelése terén. Kíváncsiak vagyunk továbbá arra, hogy a deklaráltan innovatív iskolákban mi az oktatás és nevelés tartalma, milyen módszereket alkalmaznak, valamint arra, hogy milyen követelményeket támasztanak a tanárokkal szemben, hogy illeszkednek a köznevelés egészébe, és főként, hogy milyen lehetőségeik vannak a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére. Ugyanezeket a kérdéseket igyekszünk megvizsgálni a ’homeschooling’ esetében is. A jelenlegi helyzet ez utóbbi vizsgálatot szomorúan aktualizálja, mindazonáltal mi szélesebb spektrumban szeretnénk vizsgálni ezt a formát, de természetesen nem kerüljük ki a konkrétan felmerülő kérdések vizsgálatát.

A kutatás első negyedévében, ami e hónapban (2020 októberében) megkezdődött, a hazai innovációk feltérképezését megkezdtük, ezek tipológiáját december végéig elkészítjük.

 

Vezető: Dr. Pazonyi Judit https://btk.kre.hu/index.php/pazonyi-judit

Tagjai:

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin