Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2020-06-09

Szakirányú továbbképzés - Szak

jelentkezési határidő

felvételi vizsga időpontja (ha van)

csatolandó dokumentumok (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, motivációs levél, önéletrajz)

képzés kezdete

képzés gyakorisága

drámapedagógia szakirányú továbbképzés

2020. június 20.

Pótfelvételi időpont: 2020. augusztus 21.

Nincs

motivációs levél, önéletrajz, diploma másolatok, pedagógus végzettség kötelező

2020. szeptember

pénteki és szombati napokon

 

2020. augusztus 21. - jelentkezési határidő
Nem lesz felvételi elbeszélgetés.
Felvételi űrlap

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
drámapedagógus

A képzési idő: 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja
Olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek a 'dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

Részvétel feltétele
Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség


Csatolandó dokumentumok:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevelek másolata


Szakfelelős: Dr. Lannert Keresztély István egyetemi adjunktus
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakért felelős intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Kapcsolattartók
Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Sztretye Renáta Mónika (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., (+36 1) 483-2856.

Egyéb információk
A képzésre azok jelentkezését is várjuk, – akik bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.


Önköltség: 120.000 Ft/félév.

Várható kezdési időpont: 2020. szeptemberében

Képzési napok:

 

Drámapedagógia I. évfolyam 2019/2020 II. félév 

2020. február 14.
2020. február 15.
2020. február 28.
2020. február 29.
2020. március 27.
2020. március 28.
2020. április 17.
2020. április 18.
2020. április 24.
2020. április 25.
2020. május 08.
2020. május. 09.
 
Órarend I. évfolyam

 

Drámapedagógia II. évfolyam 2019/2020 II. félév 

2020. február 07.
2020. február 08.
2020. február 28.
2020. február 29.
2020. március 20.
2020. március 21.
2020. április 17.
2020. április 18.
2020. április 24.
2020. április 25.
2020. május 15.
2020. május 16.
 
Órarend II. évfolyamKépzési és kimeneti követelmények: pdf

A képzés hálótanterve: pdf


Elektronikus jelentkezési lap: https://btk.kre.hu/btkfelveteli
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 21.
Nem lesz felvételi elbeszélgetés.


A drámapedagógiai szakirányú továbbképzésen végzettek képesek

•    képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó
     színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak
     tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek
     működtetésére;

•    képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény
     megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét,
     a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését;

•    a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív
     alkalmazására,

•    magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű,
     hatékony, kapcsolatépítő kommunikáció birtokosai.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Játékelméleti stúdiumok 30 kredit

(Játékpszichológia, Játékvezetés, Hagyományismeret, Bevezetés a drámapedagógiába, Alternatív iskolák és a drámapedagógia, A drámapedagógia története)

Drámajáték stúdiumok 25 kredit

(Önismereti és autoreflektív gyakorlatok, Kreatív ének-zenei, táncos gyakorlatok, Bábjáték, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok, Drámajáték a tanítás szolgálatában, Improvizációk, Szakértői dráma)

Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit

(Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája, Dramaturgia- és színháztörténet, Színházi előadás-elemzés I.-II., Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház, Színházlátogatás I-II, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok)

Specializáció: Dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában 25 kredit

(Fejlődéslélektan a gyakorlatban, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban, Vers és prózamondás, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként a NAT-ban; A szakdolgozatírás módszertana)

Hospitálás, tanítási gyakorlat

Szakdolgozat, záróvizsga

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2019/2020


A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/1912-3/2013


Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube