Vallástudományi Szemle 2022. 1

Kedves Olvasó! (Vassányi Miklós)

Tanulmányok

Tóth Anna Judit: Prokopios és a halottak utazása Britanniába

Vassányi Miklós: In infinitum ire: Ál-Areopagita Szent Dénes végtelen közeledése Istenhez (Az Isten nevei IX. és XIII. részének filozófiai értelmezése)

Tóth Richárd: Litania Minor. A könyörgő körmenetek rendtartása a középkori Európában

Frazer-Imregh Monika: Vallás és orvostudomány határán – Marsilio Ficino a „kegyosztó” bolygókról. De vita, III, 4–8. – Miként nyerhetünk életet az égtől?

Suszta Laura: Nők és vallás a szubarktikus denesuliné nemzetnél az európai kontaktus kezdeti időszakában. Történeti néprajzi tanulmány

Szilárdi Réka: A rekonstrukcionista vallások öndefiníciós és terminológiai kérdései


Forrás

Marsilio Ficino: Három könyv az életről. Harmadik könyv: Miként nyerhetünk életet az égtől? (4–8. fejezet)

Vassányi Miklós: Rövid bevezetés John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint című művének fordítása elé

John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint, 1–3

 

Disputa

Adamik Tamás: Poitiers-i Hilarius himnuszai. Az első himnusz értelmezése

Műhely

Czakó István: Egy kutatási enciklopédia kísérlete: a Kierkegaard Research-sorozat

Fejérdy András: Kép egy kutatásról – Az állam-egyház viszony mint az állami szuverenitásigény érvényesítésének terepe: A szekularizmus és a nemzetépítés kihívásai Kelet-Közép-Európában 1780–1990

Hírek
Bernadett Szűcs: A Summary of CEU’s Summer School Programme on Political Theology in Late Antiquity (July 22–31, 2021)

Bernadett Szűcs: A Thousand Years of Coptic Apocrypha. A Lecture on Early Coptic Christian Literature (November 21, 2021)

Lipták Noémi: Beszámoló a Papok és közösségek a nagyító alatt című könyvbemutatóról és kerekasztal-beszélgetésről (2021. november 22.)

Imola Püsök: Some Thoughts on Árpád Szakolczai’s Lecture Living in Tricksterland: A Political Anthropology of Trickster Logic (November 26, 2021)

Lőrinczi Petra: Vallás és pandémia: a Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája (2021. december 3.)

Suszta Laura: Beszámoló Vassányi Miklós A Summa contra Gentiles I/13. fejezetének felépítése című előadásáról (2021. december 7.)

Császárné Guth Bernadett: A III. Nemzetközi Hitvalló Szent Maximos Műhelykonferencia (2022. február 3–4.)

 

Recenziók

Enesey Diána: Horváth Orsolya: Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között

Kárpáti Judit: David Malkiel: Strangers in Yemen: Travel and Cultural Encounter among Jews, Christians and Muslims in the Colonial Era

Papp György: Zsengellér József: A nagy zarándok végleg célhoz ért – Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából

D. Tóth Judit: Simonné Pesthy Monika: Vértanúk és keresztény identitás a 4. századi görög enkómionokban

Vassányi Miklós: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban ‒ Marsilio Ficino Három könyve az életről

Ratkovics Petra Krisztina: Siegfried Kreuzer (ed.): Introduction to the LXX

Suszta Laura: Kárpáti Gábor Csaba (szerk.), Hamvas Endre Ádám – László Levente – Tar Ibolya (ford.): Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Puchinger Noémi: Erica Fox Brindley: Music, Cosmology and Politics of Harmony in Early China

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin