Vallástudományi Szemle 2022. 2.

Lectori salutem! (Tóth Anna)

Tanulmányok

Zsengellér József: A Pentateuchus-kutatás új iránya

Békefi Bálint: „Ádám” a Hóseás 6,7-ben: a személynévi értelmezés védelmében

Heidl György: Természetellenes halál, természetes gyász: Augustinus, a szír Rufinus és Órigenés

Schiller Vera: Néhány szó a késő antik vallásgyakorlatról. A győzelmes keresztény hit és az utóvédharcát vívó pogány vallás küzdelme

Bakti Judit: István király Intelmeinek forráshasználata a Szentírás tükrében

Tézer Zita: A XIX. századi afrokubai santería


Forrás

Vassányi Miklós: A Fokozatok Könyvének 12. homíliája mint Ál-Areopagita Dénes ekkléziológiájának előfutára – bevezető tanulmány a 12. homília fordításához

Fokozatok könyve: 12. homília: Az egyház rejtett és nyilvános szolgálatáról

Frazer-Imregh Monika: Lorenzo della Volpaia asztrológiai órájának leírása Angelo Poliziano levelében (IV, 8.). Bevezetés forrásközléshez

Angelo Poliziano: Levél Francesco della Casához (Levelek IV, 8)

Disputa

Adamik Tamás: Hilarius második himnusza: De resurrectione carnis – A test feltámadásáról

Műhely

Pecsuk Ottó: Kálvin és a philosophia Christiana

Hírek

Térszakralizáció a dunai provinciákban. Beszámoló a szegedi szentély-konferenciáról (T. Szabó Csaba)

Beszámoló az Egyházak, vallások és kultúrák Latin-Amerikában a prekolumbián kortól a XXI. századig című konferenciáról (Pető László)

Povedák István előadása a kereszténységről és alternatív vallásosságról (Lipták Noémi)

Beszámoló a Kereszténység és iszlám című műhelykonferenciáról (Újlaki-Nagy Réka)

Alsópapság és helyi vallás a XVI–XX. századi Európában. Beszámoló az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE Folklore Tanszék által rendezett nemzetközi konferenciáról (Bárth Dániel)

Beszámoló a Magyar Patrisztikai Társaság XXI., Az ókeresztény kultúra aktualitása című országos konferenciájáról (Császárné Guth Bernadett)

Recenziók

Hoppál Bulcsú – Szilágyi Zsolt (szerk.): Születés a halálban: Vallás és megújulás. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság – L’Harmattan Kiadó, 2021. (Óbis Hajnalka)

Zsengellér József (szerk.): A nagy zarándok végleg célhoz ért. Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából. Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság – L’Harmattan, 2021. (Montskó Benjámin)

Simonné Pesthy Monika: Vértanúk és keresztény identitás a IV. századi görög enkómionokban. Budapest: Corvina, 2021. (A. Gergely András)

Simon Róbert: Buddha vagy Jézus? Barlaam és Joszaphát a vallások keresztútján. Fontes Orientales. Budapest: Corvina, 2017. (A. Gergely András)

Ungvári Tamás: A Gólem és a prágai rabbi – Okkultizmus, hermetizmus, kabbala. Budapest: Scolar Kiadó, 2019. (Balássy-Berezvai Szénia)

Philip F. Esler: Babatha’s Orchard: The Yadin Papyri and an Ancient Jewish Family Tale Retold. Oxford: Oxford University Press, 2017. (Barta Péter)

Farkas Attila Márton – Tenigl-Takács László (ford.): Jóga-szútra. A Patandzsalinak is nevezett Ananta tanítása a tudat leigázásáról Agnidatta és Gópála fordításában és magyarázataival. Budapest: A Tan Kapuja, 2022. (Bialkó László Gergő)

Alácsi Ervin János ‒ Németh Bálint (ford.): Johannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja. Homília Szent János evangéliumának prológusához. Gödöllő: Sursum Kiadó, 2018. (Berei Boglárka)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin