Vallástudományi Szemle 2023. 1

Lectori salutem! (Vassányi Miklós)


Tanulmányok

Hamvas Endre Ádám: Nekromantikus divináció nyomai a Picatrix című varázskönyvben. Adalékok a latin Picatrix III, 7, 36–40 értelmezéséhez

Vassányi Miklós: A mozgásból vett érv két fázisa közötti feszültség és ennek metafizikai jelentősége a Summa contra Gentiles I/13-ban

Sárközy Miklós: A két Dzsingisz legendája – síita eszkatológia és élő történelem

Szalay Mátyás: Politikai fantázia versus teopolitikai képzelet

Heidl Sára Eszter: Event Religion. Az Everness Fesztivál vallási dimenziói és azok értelmezése


Forrás

Daghriri Ahmad: Monoteizmus Dél-Arábiában

Aquinói Tamás: A pogányok ellen írott summa. I. rész, 13. fejezet: „Érvek Isten létének bizonyítására.”

Frazer-Imregh Monika: Milyen a jó hitszónok? Angelo Poliziano levelei Tristano Calcóhoz. Bevezető és fordítás

Angelo Poliziano: Levelek


Disputa

Tóth Richárd: A nagyböjt és a katekumenátus kialakulásának kutatása a nyugati és a keleti hagyományban

Adamik Tamás: Hilarius 3. himnusza: De tentationibus Christi per diabolum – Krisztus megkísértéseiről az ördög által


Műhely

Szabó Csaba: Térszakralizáció és római vallási kommunikáció a dunai provinciákban. Projekt-összefoglaló és kutatási perspektívák

Kocziszky Éva: „A legjobb romlása a legrosszabb.” Ivan Illich gondolkodói pályájának összegzése utolsó interjúkötetében


Hírek

Report on the 2022 conference of the Central European Symposium for the Academic Study of Religion (Márk Nemes)

Etióp szakrális szimbólumok a Néprajzi Múzeumban (Bakos Áron)

Beszámoló az Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig című konferenciáról (Jakab Krisztián)

Mi dolga a filozófiának a vallással? Könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal-beszélgetés (Enesey Diána)

Beszámoló az Átistenülés, egyesülés, misztika című konferenciáról (Élő Csenge Enikő)

Irodalomtudományi megközelítések (Vas Máté)

Beszámoló a Kísérletek a mai istenkérdés megválaszolására című konferenciáról (Pallós Áron)

Beszámoló a Magyar Filozófiai Enciklopédia (MAFE) II. konferenciájáról (Pető László)


Recenziók


Egeresi László Sándor: Bibliai héber–magyar szótár. Függelék: bibliai arámi szavak listája. Budapest: [s.n.], 2022. (Kiss András)

Lloyd Ridgeon (szerk.): Routledge Handbook on Sufism. London & New York: Routledge, 2020. (Csehi Dóra Anasztázia)

Haim Sperber: The Plight of Jewish Deserted Wives, 1851–1900. A Social History of East European Agunah. Eastbourne: Sussex Academic Press, 2023. (Háberman Zoltán)

Ken Wilber: The Religion of Tomorrow: A Vision for the Future of the Great Traditions – More Inclusive, More Comprehensive, More Complete. Boulder: Shambhala, 2018. (Szijj Márton)

Kahler Frigyes: A múltat bevallani: tanulmányok, előadások, beszédek. Budapest: Kairosz, 2016. (Balázs Andrea)

Daniel J. Lasker: Karaism: An Introduction to the Oldest Surviving Alternative Judaism. The Littman Library of Jewish Civilization Series; London: Liverpool University Press, 2022. (Lénárt G. József)

Simon Róbert: Vallás, vallástudomány, vallástudósok. Budapest: Corvina, 2020. (A. Gergely András)

Horváth Emőke, Sarnyai Csaba Máté és Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Budapest: Kairosz Kiadó, 2020. (Pető László)

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin