Vallástudományi Szemle 2023.2

Lectori salutem! (Tóth Anna)


Tanulmányok

Szász Bernadett: Az imádság, a lelki tevékenység és a munka egyensúlya a clunyieknél és a cisztercieknél Prüfeningi Idung Dialogusa alapján

Németh Csaba: Az olvasás terepe, felszíne és mélye: Fordítói bevezetés a Didascalicon III. könyvéhez

Fehér Bence: A Miatyánk egy XVI. századi, rovásírással feljegyzett szövegváltozata

Kutrovátz Gábor: Kepler Új, oknyomozó csillagászatának (1609) szerepei a tudomány történetében

Czakó István: Amo quia absurdum est. Kierkegaard szeretetértelmezésének ambivalenciái

Tóth Sára: Otthon és otthontalanság: A szenthez való viszony dialektikája Paul Tillich, Paul Ricœur és David Tracy műveiben


Forrás

Daghriri Ahmad: Religious Inscriptions from Southern Arabia

Hugo de Sancto Victore: Didascalicon, III. könyv: „Az olvasás rendjéről, metódusáról, és a fegyelemről” (ford. Németh Csaba)

Johannes Kepler: Új, oknyomozó csillagászat: „Bevezetés a jelen műbe” (ford. Vassányi Miklós)


Disputa

Vassányi Miklós: Szenvedély és misztikum néhány korai szír forrásban

Adamik Tamás: Hilarius 4. himnusza: De ChristoKrisztusról


Műhely

Zsizsmann Endre: A therapeuták lakomái Alexandriai Philón De vita contemplativa című írásában

Ilyefalvi Emese: Egy online bibliográfiai adatbázis első eredményei: Lelkészek, papok néprajzi, helytörténeti munkái a 18. századtól a 20. század közepéig


Hírek

A korai erdélyi szombatosság: Újlaki-Nagy Réka kötetének bemutatója Budapesten, 2023. március 20. (Lovas Borbála)

Beszámoló a Hit, kegyelem, akarat. Teológiai és filozófiai megközelítések az ókorban és a kora újkorban című konferenciáról, Budapest, 2023. május 22–23. (Scheffer Kevin)

Emlékkonferencia Diószegi Vilmos születésének századik évfordulója alkalmából, Budapest, 2023. június 5. (Vecsernyés Áron)

Beszámoló a Magyar Patrisztikai Társaság konferenciájáról, Nagykanizsa, június 29. – július 1. (Scheffer Kevin)

A Report on the International Conference of Young Folklorists, Riga, September 13–15, 2023 (Laura Suszta)

Beszámoló a Templomi berendezések a múzeum gyűjteményében című kerekasztal-beszélgetésről, Budapest, 2023. szeptember 22. (Tihanyi Anna)

A honfoglaló magyarok világfája a kutatói illúziók fényében. Rekonstrukció, konstrukció, dekonstrukció. Beszámoló Pócs Éva azonos című tanulmányának szakmaközi vitaüléséről, Budapest, 2023. szeptember 28. (Zalatnay Klára Lujza)


Recenziók


Ian Boxall – Bradley C. Gregory (eds.): The New Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press & Assessment, 2022. (D. Tóth Judit)

Tamás Turán: Ignaz Goldziher as a Jewish Orientalist: Traditional Learning, Critical Scholarship, and Personal Piety. Berlin/Boston: De Gruyter, 2023. (Dévényi Kinga)

Daniel Polakovič – Iva Steinová – Petra Vladařová: Židovské hřbitovy na jihu Čech [Zsidó temetők Dél-Csehországban]. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2021. (Balogh István) (with English summary)

Christopher A. Faraone – Sofía Torallas Tovar (eds.): Greek and Egyptian Magical Formularies. Text and Translation, Vol. 1. Berkeley, CA: Department of Classics, University of California, 2022. (Németh György)

Frazer-Imregh Monika és Hamvas Endre Ádám (ford.): Picatrix – A bölcs célja. Budapest: Helikon Kiadó, 2022. (Csizmarik Viktória)

Draskóczy Eszter: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai. Szeged: Lazi, 2022. (Nagy József)

John Barton: A Biblia története. A világ legnagyobb hatású könyve. Ford. Babarczy Eszter. Budapest: Osiris – MCC, 2020. (Barta Péter)

Adamik Tamás (szerk.): Latin irodalom az érett középkorban: 12–13. század. A keresztény Európa virágkora. Budapest: Kalligram, 2022. (Takács László)

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin