Scholia Iuvenum Humaniora - 2023. 1.


Vallás- és történelemtudomány

Berei Boglárka: Vallás és természettudomány Ptolemaios Tetrabiblosában

Kalóczkai Lili: Galileo Galilei Szentírás-értelmezése a Cristina di Lorenához írott levelében

Szabó Ferdinánd: Jugoszlávia a magyar külpolitikai gondolkodásban 1939–1941

Tolnai Gyula: Magyarország átalakulásának mikrotörténeti aspektusai: az események viharában 1944 és 1956 között Nagykőrösön

Molnár Lilla: Raúl Castro magyarországi látogatásai a sajtó tükrében

Molnár Lilla: A magyar–kubai kapcsolatok alakulása Raúl Castro két magyarországi látogatása között


Nyelv- és fordítástudomány

Erdélyi Kiara: Charles S. Peirce és Charles F. Hockett valenciagondolatának alapjai. Fejezetek a valenciakutatás történetéből

Pintér Orsolya: Dictionary Use among English Majors at Tertiary Level Education in Hungary

Török Csanád: A létigés határozói igeneves szerkezetek nyelvészi-nyelvművelői megítélésének változása az elmúlt másfél században


Antropológia és pszichológia

Kovács-Palkó Orsolya: The Story of a British Artist and Explorer in the 16th Century

Berei Boglárka: The Canadian Landscape and its Inhabitants in John Davis’s Account of his Second and Third Exploratory Journeys (1586–1587)

Suszta Laura: „Ha kivágtad az utolsó fát, és megmérgezted az utolsó folyót, rájössz, hogy a pénz nem ehető” – Észak-amerikai őslakosok a környezettudatosságról

Wiesner Vanda Lilian: A COVID-19 és a koronavírusoltások hatásaként bekövetkezett menstruációs zavarok és egyedi női testi tünetek megélése az egészségtudatosság tükrében


Esztétika és irodalomtudomány

Pallós Áron: Die Verteidigung des Schönen in der Trickster-Gesellschaft

Radics Nóra: Erinnerungswege in zwei Romanen von Marica Bodrožić und Saša Stanišić


[Teljes lapszám]

Kollégium célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának nappali munkarenden alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen.

A szakkollégium arra törekszik, hogy a keresztyén és különösen a protestáns értékek és szemléletmód mentén korszerűen művelt, jó szakembereket képezzen a magyar nemzet számára, akik indíttatást éreznek arra, hogy bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos életbe, valamint a doktori fokozat megszerzésével a hazai tudományos intézetek és felsőoktatási intézmények szakmai utánpótlását biztosítsák.

Részletes és bővebb információk a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumról (kattints ide)


A KOLLÉGIUMRÓL   MŰHELYEK   FELVÉTELI   DOKUMENTUMOK   KAPCSOLAT   GALÉRIA


A KOLLÉGIUMRÓL

Benda Kálmán Szakkollégium működése során a református kollégiumok több évszázados hagyományaira építő identitást és szemléletet alakít, ahol a tehetséggondozó tevékenység egyben emberformáló, közösségépítő munka is. Célunk olyan hallgatók oktatása és nevelése, akik számára azoktatás és a kutatás társadalmi szolgálat. Nemcsak magas szintű, elmélyült szakmai ismeretekhez jutnak a beiratkozott hallgatóink, hanem a humán kultúra iránti elkötelezettségük, az európai keresztyén értékek tisztelete képessé teszi őket arra is, hogy a tolerancia és az ökumené szellemében integráló személyiségekké váljanak a magyar társadalomban. Előzményeit tekintve a francia „grandes écoles” hagyományaiból éppúgy merít, mint a legeredményesebb hazai példákból.

A szakkollégium a VIII. kerület palotanegyedében, a Horánszky és a Krúdy Gyula utca sarkán (Horánszky u. 26.) található, mindössze 200 méterre a KRE BTK Reviczky utcai épületétől, és 600 méterre a Kálvin tértől. A szakkollégium egy újonnan kialakított épületet vehet birtokba.
Az épületben összesen 75 fő számára biztosított az elhelyezés egy- és kétágyas szobákban. A szobák saját bejáratú lakrészekben találhatók, azaz minden 2-3 szoba rendelkezik egy vagy két közös fürdőszobával, konyhával, étkezővel.

A lakórészeken felül számos oktatási és hallgatói közösségi helység is van a kollégium épületében. Természetesen minden szoba rendelkezik a mai elvárásoknak megfelelő internet kapcsolattal is.

Kollégiumi díjak:

Az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő nappali munkarendes, valamint az állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő nappali munkarendes hallgatóink részére: 17.000 Ft/hó/fő

Költségtérítéses/önköltséges hallgatóink részére: 21.500 Ft/hó/fő

 

Az alábbi képen példaként mutatunk egy 4 fős lakrészt:

 

Vissza

MŰHELYEK

muhelyekA Szakkollégium előadássorozatait és kurzusait úgy alakítjuk ki, hogy azok illeszkedjenek egyrészt a protestantizmus, másrészt a nyelv, kultúra, identitás összefüggéseit vizsgáló kérdéskörökhöz. Fontos célunk az egyes műhelyek munkájának összehangolása, a vizsgált témák a multi- és transzdiszciplináris megközelítése, közös kurzusok indítása. Szeretnénk, ha hallgatóink betekintést nyernének, és lehetőség szerint be is kapcsolódnának a KRE BTK tudományos műhelyeiben folyó kutatásokba.

A szakmai, tudományos és kutatómunka szakterületi műhelyekben folyik. Egy hallgató több műhely munkájába is bekapcsolódhat:

 1. Filozófiai és Vallástudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc

 2. Irodalom- és Kultúratudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. Horváth Géza

 3. Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. habil. Sepsi Enikő PhD

 4. Nyelvtudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Pődör Dóra PhD 

 5. Pszichológiai Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Jakubovits Edit PhD 

 6. Tanárképző Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD

 7. Társadalomtudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. Pólos László PhD

 8. Történettudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Bubnó Hedvig PhD

 

Vissza

FELVÉTELI

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak szakmai előmenetelének támogatása céljából alapított, a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendő Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium a 2024/2025-ös tanévre felvételt hirdet.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a normál curriculumon túlmenően bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket, és szívesen lesznek egy építő közösség tagjai. A kari főépülettől csupán néhány perc sétára, a Horánszky utcában található Szakkollégium nyolc műhelye várja a jelentkezőket (műhelyek leírása: https://btk.kre.hu/benda/index.php/muhelyek/sajat).

A szakkollégiumba felvett bentlakó és bejáró hallgatók tanulmányaik teljes ideje alatt szakkollégiumi kiválósági ösztöndíjban részesülnek.

A szakkollégisták egy vagy két műhelybe nyerhetnek felvételt. Két műhelybe történő jelentkezés esetén, amennyiben a hallgató mindkét műhelybe felvételt nyer, mindkét műhely óráit köteles látogatni és tevékenyen részt venni a műhelyek munkájában. Két műhelybe történő jelentkezés esetén a műhelyválasztás sorrendiséget is jelent, azaz az első helyen megjelölt műhely a hallgató főműhelye, az nem adható le.

A szakkollégiumba bentlakó és bejáró státuszra egyaránt lehet pályázni. Bejáró szakkollégista elsősorban budapesti vagy Budapest környéki lakhellyel rendelkező szakkollégista lehet.

Szakkollégiumi tagság iránti pályázatot nyújthat be:

a) alapképzési szakos hallgató: a tanulmányainak megkezdésekor, valamit két félév elvégzését követően, tanulmányai 3. félévének megkezdését megelőzően. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak a meghirdetett felvételi eljárás keretében jelentkezhet, ha a pályázatából megállapítható, hogy kivételes tehetséggel és kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá felvétele esetén – amennyiben a szakja ezt lehetővé teszi – felveszi a 4 féléves szakkollégiumi specializációt. Két félévet elvégzett alapképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket.

b) mesterképzési szakos hallgató: kizárólag a tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg (az 1. félévének megkezdését megelőzően) pályázhat kollégiumi tagságra;

c) osztatlan tanárképzési szakos hallgató: tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg, majd ezt követően minden tanévkezdést megelőzően pályázhat szakkollégiumi tagságra, de legkésőbb a tanulmányai 7. félévének megkezdése előtt. Nem a tanulmányai kezdetekor jelentkező osztatlan tanárképzési szakos hallgató csak akkor vehető fel, ha a tanulmányaikat megkezdő hallgatók nem töltötték be a rendelkezésre álló helyeket.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 7. (szerda).

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2024. augusztus 21. (szerda), 9 óra

A személyes felvételi elbeszélgetés helyszíne: 1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Jelentkezés az alábbi online felületen: https://btk.kre.hu/benda/index.php/felveteli/urlapdev

Az elektronikus felvételire történő jelentkezési laphoz csatolni kell (fel kell tölteni) az alábbi dokumentumokat (pdf vagy doc formátumban):

 • a jelentkező önéletrajzát (pdf formátumban);
 • motivációs levelét (pdf vagy word formátumban);
 • lehetőleg az egyetemi szakjához kapcsolódó, és az általa legjobbnak ítélt írásbeli dolgozatának/publikációjának egy példányát (pdf vagy word formátumban);
 • a szakjának megfelelő, őt ismerő szaktanár ajánlását, középiskolából érkező jelentkező esetén egy középiskolai tanárának ajánlását (pdf vagy word formátumban).

 

A dolgozat/publikáció és a szaktanári ajánlás csatolása középiskolából érkezők számára is kötelező. Ez esetben egy iskolai dolgozat, fogalmazás, illetve szaktanári ajánlás esetében egy középiskolai tanára ajánlása megfelelő.

A felvételihez csatolhatóak az űrlapon feltüntetett eredményeit, tevékenységét, körülményeit igazoló dokumentumok is.

A felvételi eredményéről 2024. augusztus 23-án (pénteken) értesítjük.

Bővebb információ az alábbi oldalakon található: https://btk.kre.hu/benda/

 

VisszaKAPCSOLAT

A szakkollégium alapító igazgatója: Prof. Dr. habil. Sepsi Enikő PhD

A szakkollégium igazgatóhelyettese: Dr. Borsi Attila PhD

 

A szakkollégium ügyintézője: Müller Mónika

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: +3630-333-8041 

 

Porta elérhetősége:

Tel: +36 1 790 4037; +36 30 384 3046


Kollégiumi nevelőtanár:
 Berta Kristóf
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Vissza

GALÉRIA

 

Dr. Hóvári János műhelyvezető úr kiskorpádi temetési megemlékezése és faültetés emlékére

 

 

 

Zempléni tanulmányút és sárospataki Nyári Egyetem ( beszámoló )

 

 

Ormánsági Nyári Egyetem ( beszámoló )

 

Vissza

Scholia Iuvenum Humaniora - 2022. 1.

Impresszum
Előszó


Művészettörténet- és pedagógia

Mácsadi Orsolya: Id. Storno Ferenc egyik korai történeti festménye

Kucsera Eszter Panna: A Ludwig házaspár története

Kucsera Sándor: A temető-kép és az emlékezés kapcsolata a társadalom rendszerében 

 

Vallástudomány

Tóth Tamás Zoltán: Adalékok a Máté-evangélium eredeti nyelvének kérdéséhez

Nóra Kele: The “Peyote Road” and the Violation of Religious Freedom in the US

Gréta Móricz – Anikó Szakács: Religiöse Symbolstruktur in Heinrich Bölls Erzählung Der Zug war pünktlich

 

Társadalomtudomány

Lips Adrián: Az egyetemi hallgatói én COVID-19 pandémia idején – A művészetterápiás önismereti csoportmódszer egyetemi kurzus keretében megvalósítható elemei

Kolossváry Róbert: Társadalomtudományi adalékok az összeesküvés-elméletek témájához [A szöveget gondozta: Szvetelszky Zsuzsanna]

Fridrich Katalin: Hálózatkutatás a magyar szinkroniparban

 

Pszichológia

Zábó Szabolcs: Az önsegítés jelenségvilága

Léber Krisztina – Lénárt Anna Valéria – Hadházi Éva: „Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága” – A várandós nők prenatális kötődésének longitudinális vizsgálata várandóssággal kapcsolatos és pszichoszociális tényezők összefüggésében

Šindýlková Zsófia: Családi jellemzők intergenerációs változása

 

Nyelvtudomány

Balog Orsolya: A csak szerepe az online politikai újságírásban

Hargitai Lili: V1-szerkezet a holland feltételes módban

Tóth Dóra: Holland modális partikulák fordítási problémái gyermeknyelvi szövegekben

Három csatornán is sugároz a Károli rádiója

 

A Károli Gáspár Református Egyetem büszkélkedhet a legsikeresebb online egyetemi rádiócsatornával, a COOL FM-mel. A kultX és a The Dance Station csatornák mellett a Károli 2014 szeptembere óta az egyik legmodernebb egyetemi stúdióként sugározza a korábban is sikeres COOL FM-et. A rádióhallgatás interneten keresztül már valódi alternatíva. A hagyományos rádiók száma és kínálata, valamint a vételkörzet korlátozott, így az online rádiózók száma dinamikusan növekszik az elmúlt években.


A Károlin működő stúdió és a három csatorna fontos szerepet játszik a rádiós szakemberek képzésében is. Lehetőséget nyújt, hogy az egyetem hallgatói hangot adjanak gondolataiknak, az itt szerzett gyakorlattal pedig jóval nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni PR területen vagy a média világában. A KultX csatornán kapnak teret azok a műsorszámok, amelyek elsősorban tájékoztatnak és főként kulturális tartalommal töltik ki a műsoridőt, míg a COOL FM főként a könnyed szórakoztatásért felelős. Itt főként a kereskedelmi rádiózás irányába törekvő egyetemisták próbálhatják ki, fejleszthetik a szakmai tudásukat.

A rádió kiemelt figyelmet szentel annak, hogy felfedezze egyetemünkön a tehetségeket és hozzájáruljon a hazai rádiózás fejlődéséhez. A Károli rádiójának további célkitűzése, hogy 4 csatornára bővüljön és magas színvonalú online adóként biztosítsa a gyakornokok szakmai fejlődést és a rádióhallgatók szórakoztatását.

A rádió hivatalos honlapja: coolfm.hu / facebook.com/coolfmbudapest


Alkategóriák

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin